Vil ta Höegh LNG av børs

Höegh LNG har vært en katastrofe på børsen de seneste fem årene. Nå vil Höegh-familien ta selskapet av børs.

SKAL PÅ BØRS: Höegh-familien vil ta selskapet på børs. Foto: Höegh LNG Holdings
Shipping

I 2013, 2014 og deler av 2015 var det ingen foran og ingen ved siden. Höegh LNG steg som en kule på Oslo Børs. Aksjekursen steg i løpet av to og et halvt år fra 40 til 128,50 kroner og meglerhusene stod i kø for å anbefale aksjen. Kjøpsanbefalinger har det ikke manglet på etter 2015 heller, men de har vært til liten hjelp. Siden september 2015 har nedturen vært hard og brutal. Aksjen var fredag i forrige uke ned hele 87 prosent siden toppen etter at kursen hadde svekket seg fra 128,50 til 17,26 kroner.

Høy gjeld, terminering av kontrakter og svakere inntjening enn forventet i FSRU-markedet er analytikernes hovedforklaringer til at Höegh LNG-aksjens voldsomme kursfall de seneste fem årene.

Mandag gikk imidlertid Höegh LNG-kursen kraftig i været etter at det ble kjent at hovedeier Leif Högh & Co., sammen med et oppkjøpsfond styrt av Morgan Stanley vil kjøpe ut de resterende aksjonærene og ta selskapet av børs.

Larus Holdings, et joint venture 50/50-eid av Leif Höegh & Co og Morgan Stanley-fondet, byr nå på de omtrent 50,4 prosent utestående aksjene i Höegh LNG som ikke allerede eies av Leif Höegh & Co. og tilknyttede selskaper.

Premie på 36 prosent

Budet på 23,50 kroner pr. aksje anbefales av styret, og utgjør en premie på rundt 36 prosent i forhold til sluttkursen fredag i forrige uke og 32 prosent av volumvektet snittkurs siste 30 dager. Budet tilsvarer en prising av egenkapitalen i selskapet på 1.815 millioner kroner.

En spesialkomité nedsatt av styret har innhentet en «fairness opinion» fra Fearnley Securities, og ifølge denne representerer budet en «fair» prising. Budet ventes sluttført i første halvår 2021, betinget av godkjennelse fra Höegh LNGs aksjonærer.

Går budet gjennom, vil selskapet bli heleid av Larus Holdings og avnotert fra Oslo Børs.

For å gå gjennom, må budet aksepteres av 2/3 av aksjonærene ved generalforsamlingen. Er akseptgraden ikke oppnådd innen 9. august 2021, faller budet.