Svakere krone bidro til ny rekord i oktober for Norges sjømateksport

Laks og sild utmerker seg med sterk vekst, ifølge Norges Sjømatråd.

POLEN OG FRANKRIKE: For laks var det i oktober en sterk vekst i eksporten, og Polen og Frankrike var de største markedene, ifølge Norges Sjømatråd. Foto: Ivan Kverme

Norge eksporterte 291.000 tonn sjømat i oktober, til en verdi av 10,9 milliarder kroner. Det opplyser Norges Sjømatråd i en melding onsdag.

For antallet tonn er dette en økning på 8 prosent fra oktober i fjor. Verdimessig er det snakk om en 9 prosents økning.

Samlet så langt i 2019 er Norges sjømateksport dermed 2,2 millioner tonn, verdt totalt 87 milliarder kroner. Sammenlignet med 2018 er dette en 4 prosents nedgang for eksportvolumet, men en 8 prosents vekst for eksportverdien.

Svekket norsk krone

«Det har vært en betydelig volumvekst i eksporten av både laks og sild i årets oktobermåned, som har bidratt til verdiveksten. Dette skyldes økt utslakting og økte fangster», heter det i en kommentar fra Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges Sjømatråd.

«I tillegg er en svekket norsk krone sterkt medvirkende til at sjømateksporten setter ny rekord for oktober måned», sier han videre, og viser til kronens utvikling mot dollar, euro og pund i år.

Laks til 6,7 milliarder

Lakseeksporten i oktober steg 14 prosent til 117.000 tonn, mens verdiøkningen var 4 prosent til 6,7 milliarder kroner. Det vises til gode produksjonsforhold og at dette har gitt større produksjon enn ventet.

Ørreteksporten steg 46 prosent til 6.700 tonn, og verdien av denne steg 30 prosent til 375 millioner kroner.

Eksporten av fersk torsk steg 23 prosent til 2.000 tonn, med en verdiøkning på 44 prosent til 107 millioner kroner.

Klippfiskeksporten steg 18 prosent til 12.100 tonn, og verdien av denne steg 41 prosent til 698 millioner kroner.

Dobling i sild

Sildeeksporten ble mer enn doblet, med 116 prosents vekst til 38.800 tonn. Verdien ble nesten doblet også, med 91 prosents økning til 357 millioner kroner.

For makrell var det 14 prosents eksportnedgang til 66.000 tonn. Verdien steg imidlertid 2 prosent til 1,3 milliarder kroner.

Også kongekrabbeeksporten falt, 10 prosent til 161 tonn. Verdien var ned 4 prosent til 50 millioner kroner.

Rekeeksporten sank 12 prosent til 1.900 tonn, og verdien av denne var ned 4 prosent til 112 millioner.

Hele oversikten for oktober finnes her.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker