Mistanke om pankreassykdom ved Mowi-anlegg

Kort tid etter at det ble påvist pankreassykdom ved et Mowi-anlegg, er nå nok en lokalitet under mistanke.

NY LAKSESJEF: Mowis ferske konsernsjef, Ivan Vindheim, får nå nok en mistanke om pankreassykdom i fanget. Foto: Lise Åserud

Det er nå mistanke om pankreassykdom (SAV 2) ved et anlegg drevet av Mowi og Finnøy Fisk i Tysvær kommune, melder Mattilsynet.

Mistanken gjelder lokalitet 11964 Ringja, som ligger under to kilometer fra lokaliteten 18639 Halsavika som fikk påvist PD (SAV 2) i starten av november. Begge anleggene drives av Mowi.

«Variant SAV 3 er den vanligste subtypen av PD-virus sør for Stadt, og det er svært uvanlig å påvise SAV 2 i dette området. Det er også et mål at SAV 2-subtypen ikke skal spres sør for Stadt», skriver Mattilsynet i meldingen.

Årsaken til mistanken skal være positive analyseresultater fra Pharmaq Analytiq, og Mattilsynet ble varslet fredag.

Restriksjoner

Ifølge Mattilsynet er påvisningen er gjort i et område med stor oppdrettsaktivitet, og for å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner. Blant annet omfatter dette forbud mot flytting av fisk og utstyr uten særskilt tillatelse.

Som følge av påvisning av sykdommen på lokalitet 18639 Halsavika er Mattilsynet allerede i gang med å opprette et kontrollområde rundt smittet lokalitet for å forebygge, begrense og bekjempe utbredelsen.

«Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone, og vil innebære restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger med hensyn til antall lokaliteter i området, topografi og strømforhold etc. blir lagt til grunn for kontrollområdets utbredelse», heter det i meldingen.

Laksefall

Sjømatselskapene har generelt vært i hardt vær de siste dagene. 

Fredag falt sjømatindeksen 5,4 prosent, etter nyheten om at Europakommisjonen har gjort undersøkelser vedrørende mulig prissamarbeid blant norske produsenter av atlantisk oppdrettslaks samt gruppesøksmål i USA angående samme forhold.

SalMar, Grieg Seafood og Mowi har alle mottatt stevning fra USA. SalMar falt 6,5 prosent til 406,00 kroner, Grieg endte ned 4,6 prosent til 133,80 kroner, mens Mowi falt 3,6 prosent til 220,00 kroner.

Tirsdag ble det også kjent at Ivan Vindheim er utnevnt som ny konsernsjef i Mowi. Han tar over etter Alf-Helge Aarskog, som sluttet på dagen etter nesten ti år i sjefstolen.