Venter høyere laksepris - anbefaler Salmar-aksje

SpareBank 1 Markets ser lyst på utsiktene for sjømat og har Salmar-aksjen som en favoritt.

ANBEFALES: Laks inne på SalMar sitt foredlingsanlegg på Frøya i Midt-Norge. Foto: NTB Scanpix

Meglerhuset venter at kiloprisen vil gå opp med 4-6 kroner pr. kilo denne uken, til en pris på 63-68 kroner kiloen.

Det har de to siste ukene vært oppgang i lakseprisene grunnet høyere spotpriser. 

Positive utsikter for 2020

SpareBank 1 Markets har sett signaler på at den europeiske industrien har slitt med å tilpasse seg økningen i spotprisene.

– Som en konsekvens har europeiske aktører trukket av varelager fremfor å gå i spotmarkedet, skriver meglerhuset. 

SpareBank 1 Markets er positive for utsiktene til neste år. Det er ventet at etterspørselen vil være større enn noen gang, mens slaktevolumet for våren 2020 estimeres på samme nivå som i år. 

Salmar-aksjen

De tok inn Salmar i deres ukesportefølje på bekostning av Lerøy Seafood i dag. SpareBank 1 setter kursmålet på 470 kroner.

– Vi ser potensialet for en seks prosents økning i inntjening pr. aksje i et scenario hvor Salmar kan kjøpe seg til 5,6 prosent vekst for 2020-slakting. Selskapet er verdsatt til 300 kroner pr. kilo slaktet fisk og vil til 200 millioner kroner pr. lisens kunne kjøpe ny kapasitet til 150 kroner pr kilo, skriver SpareBank 1 Markets.