Kastet kortene i raseri

Øystein Stray Spetalen, Arne Fredly og Ketil Skorstad sto klar til å satse 120 millioner i lakseoppdrett på land. Så leste de den lille skriften ingen hadde fortalt om.

FASTLÅST KONFLIKT: Langt nede i dokumentasjonen skal Øystein Stray Spetalen sammen med Arne Fredly og Ketil Skorstad ha funnet klausulene som sikret Nutreco full kontroll både over deres aksjer og styret i Nordic Aqua Partners. Foto: Iván Kverme
Sjømat

I 12. time trakk Øystein Stray Spetalen, Arne Fredly og Ketil Skorstad tilbake storsatsingen de skulle gjøre i et selskap som skulle drive lakseoppdrett på land i Kina.

SpareBank 1 Markets var våpendrager for Nordic Aqua Partners som hadde tatt mål av seg til å slakte 8.000 tonn i 2026 og tjene 374 millioner kroner. Prosjektet ble satt opp med en prising på 184 millioner kroner før investorer skulle inn med 450 millioner kroner i friske penger hvorav Nutreco skulle stå for 200 millioner alene og der andre strategiske investorer samt finansielle investorer skulle stå for resten.

Spetalen, Fredly og Skorstad var de store finansielle investorene med en investering på 120 millioner, men nå har de vraket hele prosjektet etter å ha lest den lille skriften som aldri var med i presentasjonene i regi av SpareBank 1 Markets.

Krevde forkjøpsretten fjernet

Langt inne i dokumentasjonen fremgikk det nemlig at Nutreco skulle ha forkjøpsrett i 60 dager på alle aksjene. På toppen av det hele hadde de sikret seg full kontroll på styret bare de hadde mer enn 12,5 prosent av aksjene.

Kilder Finansavisen har vært i kontakt med opplyser at de godt skjulte opplysningene ble oppdaget da transaksjonen var i ferd med å bli gjort før jul. Deretter startet et intenst arbeid for å rydde forkjøpsrettene av veien.

TRAKK SEG: Arne Fredly skal ha jobbet intenst med Nordic Aqua-prosjektet før det endte med brudd. Foto: Eivind Yggeseth

Spetalen, Fredly og Skorstad skal ha krevd forkjøpsretten fjernet. Alternativt skal de ha krevd at pengene først skulle innbetales etter at forkjøpsretten var opphevet. Til slutt ønsket de en salgsopsjon mot Nutreco som gjorde dem i stand til å selge hvis selskapet ikke ryddet forkjøpsretten av veien.

Kastet kortene

Nutreco skal ifølge Finansavisens kilder ha sagt seg villig til å fjerne forkjøpsretten. Men først etter at investorene hadde gått inn med penger. En voldsom tautrekking foregikk fra rett før jul og gjennom hele januar.

Nordmennene skal ha blånektet å betale så mye som en krone, og da Nutreco nektet å rydde opp før pengene var overført, kastet Spetalen, Fredly og Skorstad kortene tidlig denne uken.

Trioen skulle stå for 120 millioner av totalt 172 millioner fra finansielle investorer, og skal ha trukket med seg flere andre investorer ut av prosjektet.

Fredag morgen måtte dermed SpareBank 1 Markets rykke bredt ut til andre investorer for å skaffe tilveie de manglende pengene.

«Reallocation of shares», het det i meldingen som gikk ut fra meglerhuset til en rekke investorer fredag. Beløpet de måtte ut for å hente var 15,4 millioner euro, tilsvarende 154 millioner kroner.

Full kontroll av selskapet

Nutreco sikret seg imidlertid ikke bare forkjøpsretter, men også sterk kontroll på det landbaserte oppdrettsselskapet gjennom ulike aksjeklasser. Mens gründerne sitter med A-aksjer og Nutreco stemmesterke B-aksjer, var det bare C-aksjer i plasseringen til SpareBank 1 Markets.

TRAKK SEG: Ketil Skorstad er kjent for å ha en nese for raske klipp, men kastet kortene i Nordic Aqua Partners sammen med Øystein Stray Spetalen og Arne Fredly. Foto: Eivind Yggeseth

Nutreco er selv største eier med 25 prosent av selskapet, men de B-aksjene ville uansett gi dem full kontroll i styret bare de eide over 12,5 prosent.

Også den overveldende kontrollen i styret skal ha irritert den norske investortrioen kraftig, ifølge kilder Finansavisen har vært i kontakt med.

Finansavisen har i flere dager forsøkt å få kommentarer fra Spetalen, Fredly og Skorstad, som delvis har gjort seg utilgjengelig og delvis har nektet å si noe om konflikten.

Opsjon på 5-dobling

Nordic Aqua Partners har tatt mål av seg å bli en stor leverandør av atlantisk laks mot et marked på 100 millioner forbrukere som etterspør over 110.000 tonn, og vokser ti prosent. Selskapet ledes av den Kina-baserte forretningsmannen Ove Nodland. Styreleder er Ragnar Jønsen, som tidligere ledet Marine Harvest i Norge.

Sammen skal de servere den første helt ferske oppdrettslaksen til Kina samtidig som de unngår transportkostnader og tollavgifter på rundt 23 kroner pr. kilo. De lokker med internrente på 30 prosent og mer.

Planen er å børsnotere selskapet når oppdrettsselskapet har vært i drift en tid.

Selskapet har allerede sikret seg fasiliteter gjennom lokale myndigheter, og har sikret seg opsjon på å øke til 16.000 tonn årlig i løpet av kort tid. Allerede har de imidlertid sikret seg landområder med kapasitet til 40.000 tonn, det femdobbelte av planlagt slaktevolum i 2026. I tillegg mener de å ha ytterligere potensial både i Beijing og Hong Kong.

Corporate-sjef Ove Gusevik i SpareBank 1 Markets har ikke returnert Finansavisens henvendelser torsdag og fredag.