Nok en ILA-mistanke i Troms og Finnmark

Andre ILA-mistanke i Troms og Finnmark som blir kjent mandag.

FRYKTER SMITTE: I Tjeldesund kommune har det oppstått mistanke om mulig infeksiøs lakseanemi.  Illustrasjonsfoto: Dreamstime
Sjømat

Ved sjølokaliteten 34297 Stabben i Tjeldsund kommune har det oppstått mistanke om mulig infeksiøs lakseanemi (ILA), opplyser Mattilsynet mandag. 

Det er Ellingsen Seafood som driver med oppdrett av laks på lokaliteten, og de var de som varslet Mattilsynet på fredag om funn som var forenelige med ILA. 

Mistanken er basert på resultatet av PCR- og histopatologiske-analyser gjennomført ved PatoGen og Veterinærinstituttet. 

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget og uttak av oppfølgende prøver. 

Hvis det skulle vise seg å være smitte blant laksen, kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten. Da vil det i så fall bli opprettet et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe smitten. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA. 

Dette er den andre ILA-mistanken i Troms og Finnmark fylke som blir kjent mandag. Etter at Mattilsynet tidligere mandag kunngjorde mistanke ved Kleiva Fiskefarms anlegg i Ibestad kommune, som bare ligger litt lengre nord enn Tjeldsund. 

De seneste ti årene har ILA opptrådt oftere i Nordland og Troms fylke enn i ander deler av landet.