Forte forter seg

Forte Digital endte godt over 9 prosent over budsjett etter årets tre første måneder. Voldsom aktivitet i markedet for personaliserte nettbutikker bidrar til høy aktivitet.

BEDRE ENN VENTET: IT-konsulentselskapet Forte_ Digital gjør det bra med sine løsninger for netthandel. Selskapet ansatte nylig Monica Beate Tvedt som ny teknologidirektør. På video er en av gründerne, daglig leder John Kårikstad, sammen med kommunikasjonssjef Tobias Grimstad. Foto: Henrik Charlesen
Teknologi

—  Vi ligger godt foran budsjettet både på omsetning og resultat, men vi opplever selvsagt at deler av markedet er hardt rammet og at enkelte kunder har stengt ned eller at de må gjøre drastiske kostnadskutt, sier John Kårikstad, gründer og konsernsjef i Forte Digital.

IT-konsulentselskapet har hatt en eventyrlig suksess helt siden oppstarten sommeren 2017, og opplever samtidig at kunder gjør det motsatte og satser enda mer på digitale tjenester nå.

Sterke kvartalstall

Forte Digital bistår virksomheter med å utnytte verdiene som ligger i forretningssystemene, det vil blant annet si kundedata, produktdata og transaksjonsdata, til å bygge bedre og mer relevante produkter og tjenester. For eksempel bygger selskapet nettbutikker med utgangspunkt i hver enkelt sluttkundes behov, personalisert og skreddersydd.

Omsetningen endte på 29 millioner kroner i 1. kvartal, cirka 9 prosent høyere enn budsjettet, og resultatet lå tett opptil 9 millioner kroner.


Folk som er vant til å handle fysisk må på nett, dermed må butikkene yte bedre service og kommunisere på en bedre måte
John Kårikstad, Forte Digital

Selskapet startet av seks konsulenter, tre norske og tre polske. I dag fordeler selskapets over hundre ansatte seg på kontorer i Krakow og Oslo, og selskapet ser en nå en eksplosjon i etterspørsel etter digitale tjenester, særlig innen e-handel der selskapet skal satse tyngre på AI og maskinlæring.

Netthandelen skyter fart

SSB registrerte at netthandelen økte med 29 prosent i mars sammenlignet med samme periode i 2019. Veksten er den kraftigste som er registrert noensinne og skyldes naturlig nok nedstengingen i forbindelse med coronakrisen.

Ifølge Forte Digital stiller endringene i netthandelen nye krav til fysiske butikker og nettbutikker. Resultatet er at stadig flere etterspør ny teknologi og nye digitale tjenester som kan skape mer personaliserte og relevante kundeopplevelser, som kan bedre kundedialog og salg, og som kan optimalisere varelager og leveranse.

Konsulentselskapet tror kunstig intelligens er en teknologi som i dag kan bidra til at nettbutikkene kan fortsette den gode veksten.

Korter ned utviklingstiden

Forte Digital opererer delvis i samme fagområde som Cognite, Kjell Inge Røkke og John Markus Lerviks teknologiselskap som skal hjelpe oljeindustrien med å utnytte data for å effektivisere driften.

Forte har valgt å satse på kunder som for eksempel vil bygge opp kanaler for én til én kommunikasjon med kunder og bygge egne kommunikasjonskanaler parallelt med de tradisjonelle annonsekanalene.

Forte Digital har tidligere lansert en plan om å bevege seg inn i produktmarkedet med sin dataplattform. Nå fremskyndes dette arbeidet som vil gjøre det enklere for kundene å bygge sin egen dataplattform og komme i gang med å bruke interne data på en smartere måte.

— På grunn av veksten i e-handel og digitale tjenester øker også behovet for å være gode på å tilby de beste digitale opplevelsene, man må skille seg ut og være bedre enn konkurrentene sine. Derfor lanserer vi plattformen vår i løpet av noen uker, behovet for denne typen løsninger har eksplodert sammen med veksten innen e-handel, sier Kårikstad.

FREMSYNDER SATSNING: John Kårikstad, daglig leder og en av gründerne i Forte_ Digital, lanserer dataplattformen Forte Fusion tidligere enn planlagt. Foto: Forte Digital

— Folk som er vant til å handle fysisk må på nett, dermed må også butikkene yte bedre service og kommunisere på en bedre måte med sine kunder, fortsetter han.

Forte-sjefen sier selve produktet vil ha en lav kostnad, men en viktig differensiator til konkurrentene ved at den kutter utviklingstiden med 2030 prosent.

Selskapets konsulenter skal i større grad selge prosjekter som skal bygge løsningene på toppen av plattformen, i tillegg blir jobben med å integrerer data en viktig inntektskilde.

Ny teknologidirektør

Troen på å bruke kundedata, økt personifisering via maskinlæring og mer relevante kundeopplevelser har gjort at Forte Digital har hentet flere spesialister på ny teknologi som kunstig intelligens og maskinlæring. Nylig ble Monica Beate Tvedt hentet inn fra Sopra Steria for å fylle rollen som teknologidirektør.

Hun mener flere norske virksomheter må bli flinkere til å koble forretning og teknologi.

— Mange tror kunstig intelligens og maskinlæring alene kan skape betydelige verdier, men uten god kvalitet på data og uten nok data har det liten verdi, sier Tvedt.

Hun etterlyser også en mer datadrevet beslutningsprosess.

— Få norske bedrifter har et bevisst forhold til de dataene de sitter på. Alle har en teknologistrategi, men det hjelper lite når dataene ikke er på plass. Det fører til at man potensielt sett kan ta virksomhetskritiske beslutninger som er helt feil, sier Tvedt.

forte_ digital
netthandel
maskinlæring
kunstig intelligens
it-konsulenter
digitalisering
coronakrise
Nyheter
Teknologi