Asetek oppjusterer guidingen igjen – øyner omsetning på 600 millioner

Ny oppjustering av forventningene til både omsetning og overskudd gir nytt børshopp for Asetek.

GAMING DRIVER GUIDING: Asetek-sjef André Sloth Eriksen (t.v.) og finanssjef Peter Dam Madsen (i midten) varsler enda større omsetnings- og resultatvekst enn tidligere i sommer. Fra slutten av andre kvartal har kjøleteknologiselskapet merket et ordentlig oppsving i etterspørselen. Foto: Asetek
Teknologi

Etter å ha meldt om «crazy» etterspørsel i forrige uke, har det danske, Oslo Børs-noterte kjøleteknologiselskapet gjort en ny oppjustering av sin egen guiding for 2020.

Omsetningen ventes nå å vokse med mellom 15 og 25 prosent i år, sammenlignet med fjorårstallene.

Dette er vesentlig opp fra guidingen Asetek kom med i juli og som ble bekreftet da selskapet la frem regnskapet for andre kvartal for en snau uke siden. Da var forventningen en omsetningsvekst på 5 til 15 prosent fra 2019-nivået på 54,3 millioner dollar.

Den nye guidingen indikerer en årsomsetning på opp mot 68 millioner dollar. Det tilsvarer cirka 600 millioner kroner.

Effekten på Oslo Børs er tydelig: En time før børsslutt er Asetek-aksjen opp 10,1 prosent til 84,70 kroner, som gir en oppgang på 173 prosent så langt i år. Bare seneste uken er aksjen opp nær 40 prosent, og selskapet prises nå til 2,17 milliarder kroner.

Bakgrunnen for de høyere prognosene er stadig sterk etterspørsel for gaming- og entusiastprodukter. Ifølge Asetek gjør også bedring i forsyningskjeden det enklere for selskapet å betjene den sterke etterspørselen.

– Markedet er hot

Før oppjusteringene den seneste måneden opererte selskapet med forventninger om nedgang på topplinjen. Oppsvinget i etterspørselen fra slutten av andre kvartal har snudd om på alt.

«Markedet er hot nå, og det er høy etterspørsel», sa Asetek-sjef og -gründer André S. Eriksen under selskapets presentasjon av regnskapet for andre kvartal, ifølge TDN Direkt.

«Mange bygger gaming-PC-er, det merker hele bransjen. Vi lanserer også mange nye produkter som også gir økt etterspørsel», la han til.

Femdobling før skatt

For overskuddet før skatt betyr oppjusteringen også et betydelig løft. For en uke siden var forventningen mellom 4 og 5 millioner dollar, som i seg selv ville vært et realt byks fra fjorårets 1,5 millioner.

Nå er guidingen et resultat før skatt på rundt 7 til 8 millioner dollar – fem ganger så mye som i 2019.

Når det gjelder guidingen for bruttofortjenesten, er ordlyden den samme som før. Den ventes å bli bedre enn i fjor.

I andre kvartal og hele første halvår var den på 51 prosent, mot 42 prosent i tilsvarende perioder i fjor. Ifølge selskapet reflekterer den foruten fokuset på spill- og entusiastprodukter også økte salgspriser for datasenterprodukter, en sterkere amerikansk dollar og en rikere produktmiks.

Corona ikke regnet inn

Samtidig understreker Asetek igjen at det er stor usikkerhet knyttet til coronapandemien og hvilke mulige effekter denne kan ha på selskapets drift og finanser – og at det ikke er tatt hensyn til potensielle coronaeffekter i helårsguidingen.

Coronapandemien hadde ifølge selskapet ingen vesentlig innvirkning på inntekter, forsyningskjede eller generell drift i andre kvartal i år.

Asetek

(Mill. USD)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter14,117,1
Driftsresultat2,02,1
Resultat før skatt1,62,0
Resultat etter skatt1,31,7
asetek
guiding
coronapandemien
coronavirus
etterspørsel
gaming
andré s. eriksen
Nyheter
Teknologi
Børs