Henger etter på utdanning og omstilling

Abelia- og IKT-Norge-toppene Øystein Eriksen Søreide og Øyvind Husby er bekymret over Norges omstillingsevne og mangel på studieplasser. – De enorme olje- og gassinntektene ligger som en god dyne over oss, sier Søreide.

TURBULENT ÅR: Øystein Eriksen Søreide, adm. direktør i Abelia, og Øyvind Husby, adm. direktør i IKT-Norge, sier coronakrisen har vist at det finnes mange norske teknologiselskaper med stort potensial. Foto: Iván Kverme
Teknologi

Mange av medlemsbedriftene i Abelia og IKT-Norge opplever gode tider.

IT-konsulentselskapene Bouvet   og Itera  har skutt fart på børs, og en flom av teknologiselskaper har latt seg notere på Euronext Growth i løpet av de seneste månedene.

– Da krisen rammet var det mange bedrifter som fikk store utfordringer som måtte løses raskt. Det var flere som digitaliserte mer på 14 dager enn på 14 år, sier Øystein Eriksen Søreide, adm. direktør i NHOs interesseorganisasjon for teknologibedrifter.

Støttepakker og likviditet har vært til stor hjelp for mange, og vi ser at mange av de bedriftene vi representerer også har fått mange muligheter den seneste tiden
Øystein Eriksen Søreide, Abelia

Selv om mange av Abelias medlemsbedrifter rapporterer om god utvikling, særlig i andre halvår, er det fremdeles 10 prosent som sier de fremdeles sliter.

– Pandemien har rammet bredt. Støttepakker og likviditet har vært til stor hjelp for mange, og vi ser at mange av de bedriftene vi representerer også har fått mange muligheter den seneste tiden, sier Søreide.

Verdens beste nett

Øyvind Husby i IKT-Norge har lagt bak seg seks uker som adm. direktør i IKT-Norge, fem og en halv av dem på hjemmekontor.

– Medlemmene våre representerer løsningen for mange av virksomhetene som har hatt et behov for å digitalisere forretningen de seneste månedene. Det gjelder for eksempel konkrete løsninger på helse eller samhandlingsløsninger som gjør at man kan ha tilnærmet normale arbeidsdager, sier Husby.

Også innenfor utdanningsteknologi er det også mange bedrifter som har fått muligheten til å vise seg frem, ifølge IKT-Norge-sjefen.

– Norge har i tillegg verdens beste fibernett og verdens beste mobilnett. I Berlin er det mange som sitter uten et velfungerende hjemmenett, vi hadde alt klart da pandemien rammet oss og avkastningen på 20 år med investeringer fikk vi for alvor se i 2020, sier Husby.

Flere studieplasser

2020 har også vist at IT-interesseorganisasjonenes kjepphest om flere studieplasser til næringen er viktig. 

Med undervisning via videokonferanse er det ingen som lenger kan skylde på plassmangel, bemerker Husby.

Det ingen fare for at det blir for mange studieplasser, det er store kompetanseutfordringer på mange områder innen IT
Øyvind Husby, IKT-Norge

– Norge trenger flere IKT-studieplasser, og det er blitt synliggjort at vi må ta flere grep, sier Søreide.

– Det ingen fare for at det blir for mange studieplasser, det er store kompetanseutfordringer på mange områder innen IT, for eksempel cybersikkerhet og kunstig intelligens, sier Husby.

Søreide viser til omstillingsbarometeret, Abelias årlige måling på hvordan Norge gjør det i forhold til andre sammenlignbare land på områder som er relevant for omstilling. Sommerens undersøkelse viste at Norge går tilbake på flere sentrale områder og er svekket på spissutdanning, breddeutdanning og spisskompetanse innen teknologi og digitalisering. Norge er fortsatt lite attraktivt for internasjonal kompetanse, men har fremgang innen entreprenørskap og innovasjon.

– Omstillingsbarometeret viser at en av de store hindringene er mangel på kompetanse, Norge som land blir hengende bakpå i bredden og dybden, sier Søreide.

Både Søreide og Husby ser det som problematisk at offentlige virksomheter bygger opp IT-miljøer internt og jakter IT-konsulenter med betingelser mange private aktører sliter med å matche.

– Det er bra at det finnes IKT-kompetanse i offentlige virksomheter, men næringslivet trenger disse fagpersonene for å skape en eksportindustri, sier Husby.

Eksportbalansen svekket

Politisk fikk regjeringens AI-strategi en del oppmerksomhet i begynnelsen av året.

– Kunstig intelligens har aksellerert i 2020 og blir stadig en viktigere del av hverdagslivet med ansiktsgjennkjenning, Google Assistant, Alexia og Teslas selvkjørende biler, sier Husby.

– Meldingen løftet frem noen av mulighetsområdene i IT-næringen, det er viktig at disse blir synliggjort, sier Søreide.

Abelia-sjefen mener det er dårlig nytt for Norge at eksportbalansen har vist en negativ utvikling de seneste årene.

– Det går bra tilsynelatende bra, vi har jo det store fondet som redder oss og de enorme olje- og gassinntektene ligger som en god dyne over oss. Men det skjuler at det har gått dårligere med eksportbalansen i 15 år og hvor viktig det er å bygge kompetanse samt nye levedyktige eksporteventyr, sier Søreide.

Både Søreide og Husby mener grønn digitalisering blir viktig fremover. Poenget er å bruke andre parameter en kun pris.

– De årlige anskaffelsene på 500 milliarder kroner er et viktig virkemiddel. Her er det rom for å legge inn krav som fremmer grønn digitalisering lik det EU gjør med deres Green Deal, fortsetter Søreide.

Dataøkonomi

I begynnelsen av 2020 publiserte NHO en rapport utarbeidet av Menon Economics som tok for seg verdien av dataressurser i Norge. 

I rapporten heter det at norsk dataøkonomi i 2020 vil gi en verdiskaping på cirka 150 milliarder kroner og en sysselsetting tilsvarende 100.000 arbeidsplasser i 2020. Dataøkonomien omfatter at verdiskaping som baseres direkte på anvendelse av data som «råvare».

Jeg mener at vi fikk et viktig frempek i september da Kjell Inge Røkke spådde at Cognite ville bli selskapets mest verdifulle eiendel på sikt
Øystein Eriksen Søreide

Når Menon, NHO og Abelia kikker ti år frem i tid, er det forventninger om at databasert verdiskaping vil kunne nå 300 milliarder kroner, eller cirka 7 prosent av BNP. Med utgangspunkt i tilgjengelige prognoser for norsk olje- og gassvirksomhet vil verdiskapingen fra data dermed kunne passere verdiskapingen fra norsk petroleumsvirksomhet rundt 2030.

– Jeg mener at vi fikk et viktig frempek i september da Kjell Inge Røkke spådde at Cognite ville bli selskapets mest verdifulle eiendel på sikt, sier Søreide.

Kritikk

Investor Trond Riiber Knudsen kritiserte nylig de store, statlige aktørene for å være for passive i utviklingen av norske oppstartsbedrifter.

Jeg tror det er en gryende forståelse av verdien av skalerbare økosystemer
Øyvind Husby, IKT-Norge

– Jeg kjenner ikke arbeidet i Equinor i detalj, men både de og Telenor skjønner at de må finne sin plass den nye økonomien. Telenor er for eksempel svært langt fremme på IT-sikkerhet og jobber bra på det området også i internasjonal sammenheng, sier Husby.

– Jeg tror det er en gryende forståelse av verdien av skalerbare økosystemer også på mer tradisjonelle områder. Tesla blir priset for sin mulighet til å bli et verdensledende plattformselskap for selvkjørende bilder basert på AI og stordata. Med kun en brøkdel av antall biler produsert hvert år sammenlignet med alle de andre bilmerkene, er de nå like mye verdt som de ni største bilprodusentene i verden til sammen, fortsetter han.

abelia
ikt-norge
omstilling
dataøkonomi
digitalisering
itera
bouv
Nyheter
Teknologi