Elop bekrefter AI-oppkjøp

Intensjonsavtalen fra november er blitt endelig avtale, med tomler opp fra begge selskapers styrer. Transaksjonen ventes helt i mål neste måned.

ENDELIG AVTALE: Elop og adm. direktør Kjersti Kanne. Foto: Bård Gudim
Teknologi

 

Elop har inngått avtale om å kjøpe samtlige aksjer i det norske kunstig intelligens-selskapet Simplifai, opplyses det i en melding mandag kveld.

En intensjonsavtale om en slik transaksjon ble kjent i begynnelsen av november.

I oppgjør får dagens Simplifai-aksjonærer en 22 prosents eierandel i det sammenslåtte selskapet.

– Vi er svært glade for å sluttføre denne avtalen, sier Elop-sjef Kjersti Kanne i meldingen.

– Ikke bare vil Simplifais kompetanse bli meget verdifull for vår forretningsplan om å kapitalisere på et marked med enormt potensial for datainnsamling fra kritisk infrastruktur, det gir også Elops aksjonærer adgang til et raskt voksende globalt AI-marked, tilføyer hun.

Fakta om kjøpet

• Oppkjøp av det norske AI-selskapet Simplifai gir Elop umiddelbar tilgang til avansert SaaS- og automatiseringskompetanse.

• Transaksjonen akselererer Elops tilgang et gigantisk marked med enormt potensial for datafangst fra kritisk infrastruktur.

 • Simplifai forblir en frittstående virksomhet under Elop-paraplyen, for å understøtte Simplifais nåværende vekstkurve og kunder innen bank, finansielle tjenester og forsikring, men får samtidig tilgang til Elops kjernemarkeder.

 • Elop betaler for oppkjøpet utelukkende med aksjer, noe som understreker sterk støtte fra Simplifais aksjonærer og troen på verdipotensialet til den kombinerte virksomheten.

• Simplifais aksjonærer vil etter transaksjonen eie 22 prosent av den kombinerte enheten. Verdsettelsen av begge selskapene er basert på langsiktige vekstprognoser i stor grad drevet av programvaretjenester.

• Et eierskap i Simplifai gir Elops aksjonærer tilgang til et hurtig voksende marked for kunstig intelligens (AI).

Kilde: Elop

Simplifai-kjøpet skal tilføre teknologiske og kommersielle ressurser som skal ta Elop raskere til en kommersielt levedyktig SaaS-forretningsmodell med selskapets ultralydbaserte teknologi til inspeksjon og analyse av infrastruktur.

Etter intensjonsavtalen har Elop gjennomført en due diligence i Simplifai, og styrene i begge selskaper har gitt grønt lys til transaksjonen.

Transaksjonen er imidlertid fortsatt betinget av godkjenning fra aksjonærene i Elop. Endelig sluttføring av kjøpet ventes å finne sted i januar.