Fire innsidere er tildelt aksjer i Huddlestock-emisjon

Teknologi

 

Forrige uke hentet Huddlestock Fintech om lag 34,8 millioner kroner i en fortrinnsrettsemisjon. Bruttoprovenuet skal gi Huddlestock tilstrekkelige midler til å fortsette med kjøpet av Visigon og tilstrekkelig arbeidskapital, likviditet og vekstkapital i overskuelig fremtid, ifølge meldingen fra selskapet. 

Disse fire primærinnsiderne er tildelt aksjer:

  • Styremedlem Per Øyvind Berge har kjøpt 83.334 aksjer til 6 kroner pr. aksje. Etter transaksjonen eier Berge 5,4 millioner aksjer gjennom selskapet Grunnfjellet. 
  • Styremedlem Murshid Ali har kjøpt 25.000 aksjer til 6 kroner pr. aksje. Etter transaksjonen eier Ali 6,89 millioner aksjer gjennom det heleide selskapet Berker Group. I tillegg eier Ali 1.000 aksjer privat. 
  • Adm. direktør John E. Skajem har kjøpt 100.000 aksjer til 6 kroner pr. aksje. Etter transaksjonen eier Skajem 703.000 aksjer i selskapet. 
  • Strategi- og investordirektør Cecilia Luras har kjøpt 15.000 aksjer til 6. kroner pr. aksje. Etter transaksjonen holder Luras 15.000 aksjer.