Støttekonsulenter håver inn

Konsulentene i Innowin hjelper store og små selskaper med å finne frem i stønadsjungelen. På to år har eier Arnt Ree tjent 11 millioner kroner.

SELGER SPISSKOMPETANSE: – Det vesentlige for kundene er om de får godkjent søknaden om finansiering for prosjektet sitt, og med hvilken innsats, sier Arnt Ree. Til venstre Tage Skotvold. Foto: Anders Horntvedt
Tjenester

SANDEFJORD: – Om vi har en jungel av stønadsordninger? Det er i alle fall beviselig mange som ønsker hjelp til å finne frem til riktig finansieringsordning, sier Arnt Ree (42), gründer og daglig leder i Innowin.

Konsulentselskapet Innowin bistår kundene med å søke om støtte til innovasjonsprosjekter fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet, EU og andre offentlige etater.

Hensikten er å hjelpe kundene med å finne en ordning de er kvalifisert til og har krav på, og å kunne cashe ut støtten til en lavere kostnad og med mindre bry enn å ha ansatte som gjør det selv.

– Hjelper med rett ordning

– Vår spisskompetanse består i å hjelpe kunden til å søke rett ordning på riktig tidspunkt, og med en riktig fremstilling av prosjektet. Dette gjør vi på en effektiv og profesjonell måte i samarbeid med kundebedriften. De ansatte hos våre kunder kan da fokusere på sine kjerneoppgaver, sier Ree.

Selv er Ree utdannet sivilingeniør og jobbet tidligere med utviklingsprosjekter for Komplett, som har hovedlageret sitt 300 meter unna.

Etter å ha jobbet som konsulent i noen år, startet han Innowin i 2013.

– Opprinnelsen ligger i et genuint ønske om å bidra til gode innovasjonsprosjekter som kommer AS Norge til gode. Vi bidrar til entreprenørskap, og på veien har vi selv klart å skape en kompetansebedrift med base i Vestfold, sier han.

Selskapet har tjent penger siden starten, og har de seneste to årene levert marginer på over 20 prosent.

Fra startups til store selskaper

Tage Skotvold (39) er faglig leder for konsulentene. Han har mastergrad fra Universitetet i Tromsø innenfor entreprenørskap, og har tidligere hatt sentrale roller i flere

oppstartsselskaper innen IKT og biofarmasøytisk industri.

OPPSØKER POTENSIELLE KUNDER: – Motoren i salget er egen research. Vi gjør systematisk forarbeid og kartlegger bedrifter som kan være i målgruppen for ulike stønadsordninger, sier Arnt Ree. Til venstre Tage Skotvold. Foto: Anders Horntvedt

Støtteordningene i EU-systemet er hans spesialfelt.

Kundene er hele spekteret fra gründere som knapt har startet til flere av de største merkevarene i Norge.

– Tyngdepunktet ligger innenfor handel og IT. Ellers er det hele spekteret fra startups til store industrikunder, sier han.

Dem har de klart å kapre i en kombinasjon av nysalg og kunder som kommer tilbake.

Arbeidet vårt er i utgangspunktet ikke synlig for dem som behandler søknaden
Arnt Ree, daglig leder i Innowin

– Motoren i salget er egen research. Vi gjør systematisk forarbeid og kartlegger bedrifter som kan være i målgruppen for ulike stønadsordninger. Gjennom dialog med beslutningstagerne i bedriften finner vi ut om tilbudet vårt er relevant, sier Ree.

For tre år siden fortalte Ree i Dagens Næringsliv at de hadde tatt tusenvis og hundrevis av kundemøter hvert år.

Etter et møte med bedriften, har de dialog om å skaffe nødvendig dokumentasjon.

– I samarbeid med kunden får vi frem informasjonen som trengs. Så bearbeider vi den og utarbeider søknadene. Ellers har vi kontakt med myndighetssiden når det er nødvendig. Det er kunden som er ansvarlig søker. Arbeidet vårt er i utgangspunktet ikke synlig for dem som behandler søknaden, sier han.

– Det vesentlige er godkjenning

– Hvordan ser de statlige etatene på dere? 

– Det har vel vært noen utsagn fra enkelte politikere. Ut over det har vi ingen negative erfaringer med de statlige organene, svarer Ree.

Innowin

(Mill. kr)2019 (prognose)2018
Driftsinntekter2620,7
Driftsresultat-5,5
Resultat før skatt5,55,6
Årsresultat-4,2
Eier: Arnt Ree.

– Er regelverket for komplisert?

– Det har skjedd mye godt forenklingsarbeid innenfor det såkalte virkemiddelapparatet, men for kundene våre koker det ned til kompetanse, prosesser og kapasitet. Det vesentlige er om de får godkjent søknaden om finansiering for prosjektet sitt, og med hvilken innsats.

300 METER FRA KOMPLETT-LAGERET: – På veien har vi selv klart å skape en kompetansebedrift med base i Vestfold, sier Innowin-gründer Arnt Ree. Foto: Anders Horntvedt

Ree foretrekker å se sammenligne seg med advokater eller IT-spesialister.

– Vi tilbyr rådgivende fagkompetanse. Så da er spørsmål om du vil ha egen kompetanse på offentlige ordninger eller om du skal leie inn den kapasiteten, sier han.

konsulenter
innowin
arnt ree
Tage Skotvold
Nyheter
Tjenester
Offentlig