Nordmenn er blitt Europas fattiglapper.


Norske kroner er en tullevaluta. Hvis den lave kronekursen fortsetter, er Norge endret for alltid. En svak krone reflekterer at vi er blitt fattigere.

– Vår kjøpekraft i utlandet er blitt dårligere, sier Olsen.

Ola Nordmann liker å være konge. Nå er den tiden over, og få tror at den kommer tilbake.

https://finansavisen.no/lordag/2020/05/01/7523097/fattiglappene

Ola liker å dra til Danmark. Men Danmark er blitt 50 prosent dyrere på syv år. Mens du i 2013 måtte betale 101 norske kroner for 100 danske, må du i dag betale 151. Bare de seneste to månedene har Danmark blitt 12 prosent dyrere.
Ola liker billige håndverkere. Den polske snekkeren som i 2012 fikk 10.000 kroner kroner i hånden, reiste den gang hjem til Polen med 6.000 polske zloty. Den samme håndverkeren reiser i dag hjem med bare 4.000 polske zloty for samme betaling. Det spørs om han kommer tilbake.
Ola liker å flytte til Sveits for å spare skatt. Vel, da må du leve sparsomt. Levekostnadene er nesten doblet bare på grunn av bytteforholdet mot sveitsiske franc, som har økt 80 prosent på syv år.
Ola liker å dra på Harryhandel. Sjekk kronekursen før du drar igjen! I dag må du betale 105 norske kroner for 100 svenske kroner. Kanskje vi snart ser et kjøpesenter på norske side, der svenskene kan komme for å hamstre billig reinkjøtt?
Ola har gjennom historien likt å reise til utlandet for å kjøpe opp utenlandske selskaper. Norske Skog, Telenor, Visma og andre. Vi har lite å gjøre i utlandet lengre med den svake, norske kronen.
Norge er det nye taperlandet. Det rammer bredt, og det får konsekvenser på alle kanter av samfunnet.

I 2001 innførte regjeringen inflasjonsmålet på 2,5 prosent. Norges Bank ble samtidig instruert til å føre en pengepolitikk for å nå dette. En stadig rentesenking har blåst gjeld og boligpriser ut av alle proporsjoner, med en ny elendighet er nær forstående.

Renta må opp i 15-20 tallet igjen for å styrke kronekursen, men da vet selv dumme folk at et 3 x ragnarok vil inntreffe på nytt her i klovneriket.

En utflukt til USA er nå blitt dobbel så dyr.

Det er en stadig undring hvorfor norske (skrotrubler) kroner skal linkes opp mot EURO når våre råvarer Olje og gass handles og avgir våre største inntekter i Dollar, på verdensmarkedet?

Før koranaen sa regjeringen med FRP Siv Jensen i front. Vi forventer en flom av konkurser og øker støtten til bobehandling med over 40 prosent? Disse advokat og byråkrat gribbene i denne (Somthing rotten in the state of ) er lovet begunstiget. Og hvem betaler regningen for disse lov-relaterte åtselgribbene?

Håndverkere, butikker og restauranter er høyrisiko. Dette slutter som det begynte, med en bankkrise gjeldsoffer og mengder fortvilte mennesker selvmord. Men så kan regjeringen tildele 40 prosent av midler fratatt folket, for å begunstige konkursadvokatene om er selve beviset på «råttenskapen stat og samfunn»?
https://finansavisen.no/nyheter/naeringsliv/2019/10/08/7459655/selv-solide-kjeder-sliter-na-advarer-bostyrer
Redigert 06.05.2020 kl 04:12 Du må logge inn for å svare

I edru tilstand fikk Norge bukt med inflasjonen på samme måte som Borris Jeltsin i fylla avviklet hele Sovjetunionen. Vi ble alle markeds styrt, ja det var tider dere. Om idiotene ikke går på markedet vil aldri en feilvare bli solgt.

Får håpe myndighetene reduserer uhjelpen drastisk.
Må slutte med den hysteriske Norske givergleden.

Uten råvarer å selge er Norge et uland i seg selv.
trek
06.05.2020 kl 12:10 929

Psykiatriforumet for mumlere som fører diskusjoner med seg selv er vel inne på Dagens Tema.

Vi er alle i samme båt, men hvem tror du er de som skal ro?

Det er en sammenheng mellom valutakursen og hvordan et land bruker landets ressurser. Sammensetningen av BNP - som igjen reflekterer næringsstrukturen - er her av stor betydning. Hvis man ser på den demografiske utviklingen i Norge siden 1970 tallet, så er det vanskelig å tolke den på noen annen måte enn at det har vært viktig å få byttet ut befolkningen så fort som mulig. Hvis man hører på de ledende politikerne så kan man få inntrykk av at utviklingen i Norge i stor grad styres av det som de kaller "internasjonale forpliktelser" og all verdens problemer i mange land som blir definert som "vårt ansvar". Dette sammen med fikse ideer som "det grønne skifet", endringene i næringsstrukturen og befolkningsutskiftingen (med erodering av den sosiale kapitalen og endringer i ressursbruken) påvirker valutakursen i negativ retning. Internasjonale investorer er skeptiske til den utviklingsbanen Norge befinner seg i. Derfor synker kronen i verdi.

https://www.document.no/2020/05/02/hvorfor-er-den-norske-kronen-sa-svak/
Mange gode leserinnlegg.

Har kost meg på årlige USA-turer. Billigste valutakurs på kontutskriften var 4,99. Så en dobling er korrekt beskrivelse. Vi som liker å handle i USA og få godsakene sent over hit til Steinrøysa må nå ut med det dobbelte. Kinesiske Yuan er "pegged" eller låst mot dollar, så billig-varer fra Kina har blitt tilsvarende dyrere. Hva skjer når "rike" nordmenn skal ha seg ny bil og oppdager at prisene har skutt i været? Flere vil nok vente med bilkjøpet. Hva med alle ungdommene som skal ha seg ny iPhone flere ganger i året? De tyner nok den gamle litt lenger før de oppgraderer. Og slik går historien for en rekke konsumgoder. For her oppunder iskanten importerer vi alt unntatt fisk og gråstein. Det har vi nok av.

Betydelig kronesvekkelse.

Pengepolitikken skal opprettholde en stabil pengeverdi gjennom lav og stabil inflasjon. Det operative målet for pengepolitikken skal være en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2 prosent. Inflasjonsstyringen skal være fremoverskuende og fleksibel, slik at den kan bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting samt til å motvirke oppbygging av finansielle ubalanser.
https://static.norges-bank.no/contentassets/33530567f5384a9f8af22effdbfb4fbd/ppr_mai_2020.pdf?v=05/07/2020112401&ft=.pdf

Inflasjon begynner å bli ubehagelig når pengene fra den gamle sparegrisen (med penger)akkurat rekker til å kjøpe en ny. (Tom for penger)

Kornaen var da kjærkommen å kunne skylde alt på.

Den kraftige svekkelsen av kronekursen vil trolig føre til en markert oppgang i prisveksten
det nærmeste året, særlig på importerte konsumvarer, se figur 3.10. Økte kostnader og
lavere produktivitet som følge av virusutbruddet kan bidra til økt prisvekst på enkelte
varer og tjenester. Samtidig kan forsinkelser og brudd i internasjonale produksjonskjeder
gi redusert tilgang på enkeltvarer og tilfeller av høyere prisvekst. Vi venter på den annen
side at lav lønnsvekst, svak etterspørsel og høy arbeidsledighet bidrar til å dempe prisveksten på innenlandske varer og tjenester.

De grønne elsker at vi blir fattigere. Fattige er lettere å kue, neste mål er at vi skal ha mindre utslipp enn Bhutan.

Norsk økonom, som den amerikanske...........

Inflasjon begynner å bli ubehagelig når pengene fra den gamle sparegrisen (med penger,)akkurat rekker til å kjøpe en ny. (Helt Tom for penger)

De grønne i norge har mye tilfelles med dette https://no.wikipedia.org/wiki/Amish I USA

Hva som mangler, det er med Erna Solberg egne ord. Muslimene skal ha det trygt her i Norge.........
Redigert 09.05.2020 kl 16:22 Du må logge inn for å svare