Ti tips til jobbintervjuet – disse spørsmålene blir ofte stilt

Sverre Haugen, forfatter av boken «Jobbsøkerkoden», har ti råd som øker sjansen for å lykkes i jobbintervjuet. 

Talentnettverk Foto: Silje Sundt Kvadsheim
Arbeidsliv

Denne artikkelen sto på trykk i Finansavisen 31. august 2016.
Sverre Haugen driver i dag hodejegerselskapet MeyerHaugen sammen med Petter Meyer. 

Søknad og CV til drømmejobben er sendt, og du har kommet gjennom nåløyet. 

Intervjuet står for døren. 

Du har lest deg opp på bedriften, og plukket ut et nøytralt antrekk som sklir godt inn hos arbeidsgiver. Du har snakket med en bekjent som jobber der. Hva kan da gå galt?

Ganske mye, hvis vi skal tro Sverre Haugen. Til daglig er han leder for Nova, et nettverk som skal koble bedriftene med de beste kandidatene. Nå har han skrevet boken «Jobbsøkerkoden» sammen med Olav Schewe, som tidligere har utgitt boken «Superstudent». Som research til «Jobbsøkerkoden» har de intervjuet over hundre rekrutterere i norsk næringsliv, og med boken ønsker forfatterne  å veilede potensielle kandidater gjennom hele jobbsøkerprosessen fra utlyst stilling til endelig tilbud.

Én av barrierene på veien er førstegangsintervjuet. Og bare her er det nok av feller å gå i.

– Rekruttererne forteller at det som kjennetegner intervjuene med de beste kandidatene er at de viser selvinnsikt, ydmykhet, fremstår reflektert, er godt forberedt, utrykker en tydelig motivasjon og bruker eksempler, forteller Haugen.

1. Ta intervjuerens perspektiv

Å fokusere for mye på seg selv er en av feilene mange jobbsøkere gjør.

I forkant av intervjuet kan det være fordelaktig å sette seg inn i arbeidsgiverens situasjon.

– Rekruttereren jakter selvfølgelig på en kandidat som kan utføre arbeidsoppgavene, men det er vel så viktig at kandidaten er en god kulturell match med resten av bedriften, en positiv bidragsyter til teamet, og en som vil bli i stillingen en stund. Og det må du som jobbsøker forsøke å formidle at du er, sier Haugen.

– Fra arbeidsgiverens side er det for eksempel uinteressant at du er interessert i jobben for å lære dersom du ikke har annen genuin motivasjon for jobben. Da vil du jo slutte med en gang du har lært nok, sier han.

Disse spørsmålene stiller mange intervjuere: 

Hva vet du om oss? 

Hvorfor bør vi ansatte av deg? 

Hvorfor vil du ha denne jobben? 

Hvorfor vil du skifte arbeidsgiver? 

Hva blir du motivert av? Hvorfor? 

Hva tror du vil være den største utfordringen for deg de tre første månedene som ny i denne stillingen? 

Hva kan du gjøre for oss som andre kandidater ikke kan? 

Hvilke spørsmål var du mest redd for at jeg skulle stille deg i dette intervjuet? 

Hvem er forbildet ditt? 

Hva gjør selskapet vårt attraktivt? 

Hva likte du minst i din forrige jobb? 

Snakk meg gjennom CV-en din.

Kilde: Jobbsøkerkoden

2. Spiss budskapet

Å analysere stillingen du søker på, og å fremheve den kompetansen du har som er vesentlig for stillingen er avgjørende, kan være nøkkelen til et jobbtilbud.

– Alt for mange ramser metodisk opp all tidligere erfaring. Klarer du å trekke frem den erfaringen og kompetansen som er viktig for nettopp denne jobben viser du at du har forberedt deg, at du forstår bedriftens behov, du viser selvinnsikt og fremstår som reflektert, sier Haugen.

Erfaring som ikke er så veldig relevant kan vies mindre plass på CV-en, mener han.

3. Bruk eksempler

Et vanlig spørsmål i et jobbintervju kan være hvordan du håndterer stress.

– De gode rekruttererne ber deg gjerne fortelle om den mest hektiske perioden i livet ditt, og hvordan du håndterte det. På den måten kan intervjueren stille spørsmål underveis, og får langt mer innsikt i hvordan du er enn om du bare svarer at du håndterer stress godt. 

– Hvis ikke rekruttereren stiller spørsmål på denne måten bør du selv trekke frem eksempler som underbygger dine påstander om egenskaper. 

– Hevder du at du er positiv og utadvendt bør du trekke frem episoder som viser det, sier Haugen.

4. Svar på hvorfor

Mange rekrutterere bruker oppfølgingsspørsmål for å finne ut av kandidatens motivasjon og evne til refleksjon, mener Haugen.

– En typisk metode er å spørre hvorfor. For eksempel; hva likte du best med din forrige jobb, og hvorfor? Derfor bør man også tenke gjennom nettopp det før et intervju.

– Og på samme måte bør du tenke over hvorfor du er god på ting. Kan du svare på dette fremstår du som reflektert.

5. Vær bevisst kroppsspråket

Å være nervøs på et jobbintervju er helt naturlig.

– Det kan man gjerne innrømme at man er, sier Haugen.

Han råder likevel kandidater å være bevisst sitt eget kroppsspråk.

– Hvis du blir usikker bør du tvinge deg selv til ikke å legge armene i kors for å beskytte deg. Gjør du det vil du nemlig signalisere usikkerhet. Intervjueren vil naturlig speile din oppførsel, og bli usikker på deg og din fremtoning.

Hvis du blir usikker bør du tvinge deg selv til ikke å legge armene i kors for å beskytte deg
Sverre Haugen

6. Vær motivert

– Intervjuprosessen er som en date. Dere er begge ute etter fast følge, men ønsker å finne ut om dere er rett for hverandre. Når arbeidsgiveren spør om du vil ha jobben spør de om du er interessert i fast følge. Hvis du ikke er tydelig på at du vil ha jobben blir arbeidsgiveren usikker på om dere er rett for hverandre.

Intervjuprosessen er som en date. Dere er begge ute etter fast følge, men ønsker å finne ut om dere er rett for hverandre.
Sverre Haugen

Haugen mener at det er overraskende mange som feiler på dette.

7. Svar på spørsmålet

Han mener også at overraskende mange kandidater ikke svarer på spørsmål i intervjuet.

– Enten hører de ikke spørsmålet, eller så snakker de om noe annet. Noen ganger snakker kandidaten så mye at rekruttereren ikke får med seg svaret. 

– Hvis du skal fortelle en lang historie, er det lurt å poengtere svaret først, før du forteller historien som beviser påstanden.

8. Innrøm svakheter

Mange arbeidsgivere spør om svakheter, og den enkle oppskriften er da å trekke frem en svakhet som egentlig er en styrke, for eksempel at man er så nøyaktig. Det anbefaler ikke Haugen.

– Man skal ikke være så redd for å blottlegge de virkelige svakhetene. Gjør du det vil du fremstå som mer ekte og ydmyk, og rekruttereren får mer tiltro til deg. For det er faktisk ingen som er helt perfekte.

Typiske spørsmål en kandidat kan stille: 

Hvis jeg får denne jobben, hva bør jeg da ha fått til i løpet av et år for at dere skal tenke at dette var en bra ansettelse? 

Hva forventer du som leder av meg for at vi skal kunne jobbe godt sammen? 

Basert på det vi har snakket om i dag, hva tror dere er den største utfordringen for meg? 

Hva er den viktigste tingen jeg må lykkes med for å ha suksess i denne jobben?

9. Still spørsmål

På slutten av et jobbintervju blir man gjerne spurt om man har flere spørsmål.

– Det bør man ha. Man kan umulig vite alt etter et intervju, selv om man har gjort grundig research, sier Haugen.

– Kloke spørsmål er spørsmål som viser at du forstår stillingens utfordringer, og som samtidig viser at du har lyst til å gjøre en god jobb hvis du får stillingen.

10. Ikke still dumme spørsmål

 Men det er lurt å tenke seg om, mener Haugen.

– Mens det på forelesning ikke finnes dumme spørsmål, bare dumme svar, er det i intervjuet dumme spørsmål. Dumme spørsmål er spørsmål som viser at du ikke har satt deg inn i bedriften eller jobben, og de bør man naturligvis unngå.

cv
jobbsøknad
rekruttering
sverre haugen
karriere
startsidenpromo
Nyheter
Arbeidsliv
Karriere