Burde sett tegn til økt inntjening

Oppturen i tankmarkedet lar vente på seg, ifølge skipsmeglerhus.

«Nå burde vi sett tegn til økt tankinntjening for bookinger i fjerde kvartal, men det er dessverre ikke tilfelle, snarere tvert imot».Skipsmeglerne i Nordic Shipping maler et heller dystert bilde av den nærmeste fremtiden til markedet for frakt av råolje i sin ukentlige markedsoppdatering.Det dystre bildet gjelder imidlertid ikke bare frakt av råolje.«Alle de våte segmentene sliter, det være seg produkt, råolje, lpg og kjemikalier», heter det.Det poengteres at, med unntak de store råoljetankskipene – VLCCene – er inntjeningen på under 10.000 dollar pr. dag over hele linjen.Den seneste uken tjente en VLCC i snitt 15.600 pr. dag i spotmarkedet.«Ratene er uansett godt under kontant break even-nivåer», skriver skipsmeglerhuset.Tankrederiet Frontline behøver til sammenligning 22.500 dollar pr. dag for at sine VLCCer skal gå i pluss.«Mens vi nærmer oss slutten av året, flytter analytikerne gradvis vendepunktet for inntjeningen til råolje- og produkt-tankere 12 måneder frem, uunngåelig knyttet til IMO2020 og dets konsekvenser», konstaterer skipsmeglerhuset.