Analytikere og rederitopper er enige: Ratene skal opp

Den nåværende svekkelsen i tankmarkedet ventes å være midlertidig. Snart skal ratene rett opp, takket være USA og IMO.

Ratene for de store råoljetankerne av typen VLCC – Very Large Crude Carrier – falt nær 14 prosent tirsdag til 13.500 dollar pr. dag, ifølge en oversikt fra Clarksons Platou Securities.Dermed er ratene ned nesten 25 prosent den seneste uken til et nivå godt under break even. Markedet tynges av lagertrekk.Analytikertrioen Frode Mørkedal, Erik Hovi og Henriette Vevstad i Clarksons Platou Securities, venter imidlertid at aktiviteten snart vil ta seg opp igjen når de asiatiske raffineriene begynner å importere råolje etter å ha vært i «vedlikeholdsmodus gjennom april».- Det tar i snitt 30 dager å frakte råolje til Asia, noe som betyr at raffineriene bør begynne å importere mer i mai, og dermed påvirke VLCC-aktiviteten positivt, skriver Clarksons-analytikerne i en oppdatering.- Den nåværende «backwardation» i markedet er et resultat av lav oljeproduksjon som fremtvinger lagertrekk, og gir incentiver til å vente med sjøbasert frakt av råolje på marginen, skriver de.USAs Iran-grep positivtPå den positive siden trekker de frem forrige ukes melding om at USA har besluttet å ikke forlenge unntakene som ble gitt i forbindelse med sanksjonene mot Iran.Målet til å USA er å strupe den iranske oljeeksporten helt fra dagens nivå på rundt 1,4 millioner fat pr. dag. Dermed er det ventet at Saudi Arabia vil måtte trå til for å demme opp for et bortfall.- Ettersom iranske tankskip blir satt på sidelinjen og Saudi Arabia pumper opp mer olje, vil sannsynligvis etterspørselen etter spot-tonnasje øke og gi støtte til ratene over sommeren, skriver Clarksons-analytikerne.IMO-reguleringene som trer i kraft 1. januar 2020, vil også bidra til et løft i tank.- Skip som skal inn for å ettermontere scrubbere vil også gi styrke til tankratene i den sesongmessig trege perioden i tredje kvartal, mener de.Ifølge meglerhuset er det hele 136 VLCC-er og 86 suezmaxer som venter på å få installert scrubbere, noe som utgjør en betydelig andel av de nåværende flåtene på henholdsvis 758 og 580 skip.Oppmuntrende utsikterSynet til analytikerne i Clarksons Platou Securities støttes fullt og helt av nåværende finansdirektør og påtroppende konsernsjef Hugo De Stoop i kjemperederiet Euronav som la frem tall for første kvartal tirsdag.- Med økt tilbud av frakt ventet i andre halvår sammen med redusert kapasitet som følge av IMO-fremkalt retrofitting (ettermontering av scrubbere, journ.anm.) og potensielt flere iranske fartøy som forlater handelsflåten, er utsiktene for andre halvår oppmuntrende, fastslår han.Tanktoppen mener også det er flere andre grunner til å være optimist etter første kvartal.- Det er for tiden positive signaler fra tankmarkedet. For det første leverte Euronav VLCC-rater på 35.000 dollar pr. dag (samme som i Q4), til tross for OPEC-kutt på 1,2 millioner fat pr. dag og at tilsvarende til 28 nye VLCC-er entret den globale flåten i første kvartal.- For det andre er den amerikanske eksporten rundt 30 prosent høyere år over år, og for det tredje fortsetter skipsprisene, som historisk har vært en viktig verdsettelsesindikator for investorene, å stige, både for nybygg og i annenhåndsmarkedet, fortsetter han.PeriodekontrakterSer man på de seneste slutningene gjort av verdens store råvaretradere i time charter-markedet, indikerer også de at ratene skal videre opp fra dagens nivå de neste månedene, om ikke så mye.Tirsdag har Litasco Group, Clearlake, Vitol og Trafigura alle inngått tremåneders leieavtaler for VLCC-er. Ratene ligger på mellom 17.000 og 18.000 dollar pr. dag. To av skipene er gresk-eide, mens de to siste har henholdsvis tyske og kinesiske eiere, ifølge VesselsValue.Trafigura inngikk for øvrig en kontrakt på halvannet år forrige onsdag. Da til en rate på 29.600 dollar.