Supertankere selges med stor rabatt

Skipsverdiene faller for de litt eldre, store råoljetankerne.

To råoljetankskip av typen VLCC - Very Large Crude Carrier - har nylig skiftet eiere, ifølge VesselsValue.2006-bygde "Nerissa" er solgt fra Mercator i India til greske NGM Energy for 28 millioner dollar, mens K-Line har solgt ett år yngre og 10.000 dødvekttonn større "Tamagawa" for 35 millioner dollar til Zodiac Maritime, ifølge VesselsValue. Nordic Shipping rapporterte salgsprisen til 36 millioner dollar fredag.Til sammenligning kvoterte Nordic prisene i annenhåndsmarkedet for henholdsvis 10 og 15 år gamle VLCC-er til 47 og 32 millioner dollar.Meglerhuset Kepler CHeuvreux skriver i en oppdatering at Clarksons har senket priskvoteringene for både VLCC-er og Suezmaxer med 1-2 millioner dollar.Kepler skriver at "Tamagawa" skulle ha gått for rundt 39 millioner dollar basert på de gjeldende prisene, noe som betyr at transaksjonen ble gjort til en rabatt på 10 prosent.Det indikerer at den seneste markedsverdsettelsen er lavere enn den nåværende priskvoteringen for eldre tonnasje.