Everfuel vinner anbud – vil bygge ny hydrogenstasjon

Everfuel vant i dag anbud om leie av tomt til ny hydrogenstasjon.

HYDROGENSTASJON: H2Fuel, tidligere Uno-X Hydrogen, da de åpnet sin første hydrogenstasjon. Avbildet: Nel-sjef Jon André Løkke. Foto: Eivind Yggeseth
Energi

Everfuel-datter   H2Fuel vant i dag offentlig anbudsrunde i Oslo Kommune ved Klimaetaten, for leie av tomt på Kjelsrud i Oslo hvor selskapet vil bygge ny fyllestasjon for hydrogen.

I slutten av november børsmeldte Everfuel at det ville ta over Nel-datter   H2Fuel, gjennom en investering på 26 millioner kroner for en 51 prosents eierandel i H2Fuel. Selskapet vil etter hvert bytte navn til Everfuel Retail. 

– Hydrogenstasjonen på Kjelsrud vil være et første viktig skritt i et landsdekkende system for distribusjon og fylling av grønt hydrogen i Norge, sier Jacob Krogsgaard, adm. direktør i Everfuel.

Hydrogenstasjonen på Kjelsrud forventes å være klar til bruk innen utgangen av juni 2022, og vil være rettet mot tungtransportsegment, der det forventes en betydelig vekst de neste årene. 

Videre vil den også dekke kunder med større bilparker, for eksempel de store drosjeselskapene, hvor flere aktører har ønsket et slikt anlegg. H2Fuel vil også søke godkjenning om å installere en mobil enhet for fylling av hydrogen til drosjer på Kjelsrud allerede i midten av 2021.

– Et viktig skritt på veien for at Oslo skal bli en pilotby for nullutslippsbiler, sier Heidi Sørensen, direktør for Klimaetaten i Oslo Kommune. 

Utbyggingen er betinget av at man får de nødvendige tillatelser fra offentlige myndigheter og tilstrekkelige offentlige støtteprogrammer til lavutslipp hydrogenstasjoner og -kjøretøy. 

H2Fuel var tidligere kjent under navnet UnoX Hydrogen, og drifter den eneste hydrogenfyllestasjonen i Norge ved Sandvika. Denne stasjonen eksploderte i fjor, trolig i en av hydrogentankene på stedet.