Statkraft satser på vindmølle-oppussing

Statkraft gjør noe de ikke har gjort før: Kjøper seg inn i gamle vindparker.

Publisert 4. okt. 2021 kl. 18.07
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 458 ord
04.10.2021 Statkraft gjør noe de ikke har gjort før: De kjøper seg inn i vindkraftparker som allerede har vært i drift i mange år. Mandag meldte selskapet nemlig at de har kjøpt 39 tyske og 4 franske vindparker for en ukjent prislapp. Vi snakker med Birgitte R. Vartdal, konserndirektør for sol- og vindkraft i Europa, om hvorfor de fattet interesse, hvordan selskapet kan tjene penger på å oppgradere eksisterende anlegg og hvordan Europas energiskvis påvirker selskapets kraftige vekstplaner.

– Det vi ser er at finansielle investorer er veldig interessert i å eie vindparker som har faste inntekter (...) Når disse parkene nærmer seg slutten på den faste inntekten ser vi at vi har en rolle å spille, sier Birgitte R. Vartdal, konserndirektør for vind- og solkraft Europa, i Statkraft i et intervju med Finansavisen TV.

Mandag meldte Statkraft om en ny avtale med Breeze Three Energy som innebærer at den norske fornybargiganten overtar 39 vindparker i Tyskland og 4 vindparker i Frankrike.

Les nyheten: Statkraft kjøper 43 vindkraftparker

Parkene er mellom 13 og 22 år gamle, og det er første gangen Statkraft kjøper seg inn i et eksisterende vindkraftanlegg. Vanligvis holder selskapet seg til å bygge ut vindkraftanlegg og eventuelt selge seg ned eller ut når de er i drift.

Dette blir også den første kraftproduksjonen Statkraft kjøper seg i Frankrike. I Tyskland har selskapet allerede en stor portefølje av vann-, gass- og solkraftverk.

Nå går selskapet altså en ny vei. Mange vindparker i Europa er bygget med såkalte feed-in-tariffer, som betyr at de selger strømmen de produserer er sikret på langsiktige kontrakter med offentlig støtte i en eller annen form.

Statkraft så nå et potensial for å kjøpe seg opp i parkene når de begynner å nærme seg slutten på feed-in-tariffen og etter hvert skal over i spotmarkedet.

Statkraft-toppen forklarer at konsernet mener de kan skape verdier ved å bruke sin kompetanse innen spotmarkedet på kraft, samt drifts- og teknisk kompetanse.

– En del av strategien med oppkjøpet er å forsøk å utvikle hvert enkelt prosjekt best mulig, enten ved å forlenge levetiden teknisk eller ved å starte et prosjekt for å oppgradere til mer moderne turbiner - som igjen kan ha en levetid på 20-25 år, forklarer Vartdal.

Hun legger til at parkene med tiden både kan operere i spotmarkedet eller gå inn i nye feed-in-tariffer.

Skal investere 13 milliarder årlig

Den samlede kapasiteten i anleggene de nå har kjøpt er på 346 megawatt. Det tilsvarer rundt en tredjedel av kapasiteten til det enorme Fosen vindprosjektet i Trøndelag.

– Det er nok litt mindre i produksjon fordi det er litt eldre vindparker, men for Statkraft så utgjør dette det mer enn 15 prosents økning av installert kapasitet, sier hun med referanse til at Statkraft mer i dag sitter på en installert vindkapasitet på drøye 2.000 megawatt.

Statkraft har som mål å installere 2.500 til 3.000 megawatt ny vann-, sol- og vindkraft årlig frem mot 2025. I kroner og øre skal konsernet investere 13 milliarder kroner årlig fremover.

Vartdal mener den krevende situasjonen i det europeiske energimarkedet bare bekrefter selskapets syn og strategi på kraftig vekst i fornybar energi i Europa i årene som kommer.

– Det er mange land som ikke bare skal dekke veksten i energiforbruket med fornybar, men også erstatte eksisterende fossil produksjon, så vi ser gode muligheter, avslutter hun.