Nordax hever budet på aksjene i Bank Norwegian

Nordax hever budet med 10 kroner pr. aksje.

NYTT BUD FRA NORDAX: På Bank Norwegian, her ved adm. direktør Tine Wollebekk på DNBs SMB-konferanse Foto: Iván Kverme
Finans

Nordax har høynet det veiledende budet for Norwegian Finans Holding, det børsnoterte morselskapet til Bank Norwegian. Det nye budet tilsvarer et kontantvederlag på 100 kroner pr. aksje. Det nye budet er ekskludert utbyttet på 5 kroner pr. aksje, som utbetales 6. mai, og er derfor en forbedring på 10 kroner pr. aksje. Norwegian Finans Holding-aksjen stengte mandag ned 2,3 prosent til 89,80 kroner.

Nordax skriver i en melding at det reviderte budet utgjør en premie på 30,6 prosent i forhold til sluttkursen 3. mars, da kursen fortsatt ikke var påvirket av budet. Selskapet opplyser også at det utgjør en premie på nærmere 50 prosent i forholdt til den volumvektede gjennomsnittskursen de siste 6 månedene før annonseringen av budet 4. mars.

Det opplyses i meldingen fra NOFI at tilbudet fordrer aksept fra 90 prosent av aksjonærene, mens Nordax forbeholder seg retten til å senke grensen til 2/3 av aksjonærenes godkjennelse.

Bank Norwegian opplyser nå at de har gitt Nordax tillatelse til en due diligence av selskapet. Styret i Bank Norwegian vil komme tilbake til aksjonærene med et eventuelt bindene bud etter at due diligence har blitt gjennomført.

«Det er ikke noe sikkerhet på dette tidspunktet i at et bud vil bli gitt eller at styret vil anbefale et bud. Avgjørelsen til styret om å tillate tilgang til due diligence impliserer ikke en anbefaling av det reviderte forslaget. Videre annonseringer vil bli gjort når det er passende». Det skriver Norwegian Finans Holding i meldingen.

Bakgrunnen er at NOFI-styret 9. mars kunngjorde at den svenske banken Nordax' bud «ikke danner grunnlag for igangsetting av en prosess», da de mente budet var for lavt.

Nordax, som eies av Nordic Capital og Sampo, presenterte 4. mars intensjoner om å kjøpe samtlige aksjer i Norwegian Finans Holding for 95 kroner pr. aksje. Da fnøs storeiere av forslaget fra Nordax. Budet var betinget av at det svenske selskapet fikk tilgang til og gjennomførte due diligence i Norwegian Finans Holding og Bank Norwegian.