- At så mange bryter regelverket, er uakseptabelt

Arbeidstilsynet har funnet lovbrudd hos åtte av ti innen overnatting og servering.

Hotell

Arbeidstilsynet har funnet lovbrudd hos åtte av ti virksomheter i overnattings- og serveringsbransjen på Vestlandet i kontroller de siste årene.Ifølge NRK omfatter statistikken både store og små lovbrudd. Den er basert på 942 kontroller siden 2015.De vanligste bruddene er mangelfulle arbeidsavtaler, at de ansatte ikke får overtidsbetalingen de har krav på, uforsvarlig arbeidstid og manglende HMS-opplæring.– At så mange bryter arbeidsmiljøregelverket, er helt uakseptabelt. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at de ansatte har trygge og lovlige arbeidsforhold, sier Borghild Lekve, direktør for Arbeidstilsynet Vestlandet.NHO mener tallene ikke gir et riktig bilde fordi de ikke skiller mellom alvorlige og mindre alvorlige lovbrudd.– Det gir et veldig misvisende inntrykk av at hele bransjen driver kriminelt, noe som selvfølgelig ikke er riktig, sier bransjesjef Wenche Salthella i NHO.(©NTB)