Å sove ut i helgene funker ikke

Skippertakssøvn kan gjøre vondt verre, ifølge forskere.

I 2018 antydet en større studie at de som sov ut i helgene kunne redusere den økte dødsfaren knyttet til lite søvn. Nå har forsker Christopher M. Depner og kollegene gjennomført en studie for å finne ut hva som skjer med fettlagring og insulinfølsomhet når vi prøver å ta igjen forsømt søvn, skriver forskning.no.En gjeng friske og unge mennesker ble delt i tre grupper som var med på et ni dager langt forsøk. Den ene gruppen fikk ni timer med søvn i døgnet. Den andre gruppen fikk sove fem timer hvert døgn. Den tredje gruppen fikk også bare fem timer søvn de første fem dagene, men de fikk også to dagers «helg» hvor de kunne sove så lenge de ville, før de igjen gikk på femtimers-netter.Resultatene viste ifølge forskning.no at deltagerne som fikk lite søvn, spiste mer snacks etter middag og la på seg mer enn gruppen som kunne sove lenge. Følsomheten overfor insulin sank også. Lavere insulinfølsomhet er et kjennetegn ved diabetes 2.Når det kommer til gruppen som fikk fem timers søvn og kunne sove ut i helgen, viste resultatet ifølge nettstedet at deltagerne spiste mindre i helgedagene, men da nettene igjen ble korte, gikk kroppen på en smell. Deltagerne begynte å spise mer snacks og fortsatte å legge på seg. Og insulinfølsomheten deres sank faktisk lavere enn i gruppen som sov lite hele tiden.- Våre resultater antyder at å sove ut i helgene ikke er noen god strategi for å hindre de negative effektene av for lite søvn, skriver forskerne i forskningstidsskriftet Current Biology.