– Liten trøst i å peke på Kahoot-kursen som et bevis på at vi er på vei mot en ny høykonjunktur

Norsk næringsliv investerte tungt i fjor. I år faller inntektene. Det samme skjedde med Japan på 1990-tallet. 

DOKTOR ANDREASSENS DIAGNOSE: Sjeføkonomen i Eika mener norsk økonomi er i et tidlig stadium av «japansk syke». Foto: Iván Kverme
Makro

Tall SSB la frem i går tall som viste at Norge gikk med 2,9 milliarder kroner i underskudd på handelsbalansen i august.

Dette var den fjerde måneden i år med negativ balanse, og ifølge sjeføkonom Jan Andreassen i Eika kulminerte august-tallene i den verste firemånedersperioden for vårt årtusen.

I sitt seneste blogginnlegg påpeker han at Norges fallende inntekter kommer i kjølvannet av det tunge investeringsåret 2019.

«Ingen vil investere neste år, etter å ha overinvestert i 2019, rett før coronapandemien ødela for omsetningen», skriver Andreassen.

Får japansk syke?

Sjeføkonomen drar paralleller fra Japan på 1990-tallet, da ståltro på fremtiden utløste overinvesteringer – rett før omsetningen falt i et næringsliv som slet med strukturelle utfordringer.

«Derfor er det liten trøst i å peke på Kahoot-kursen KAHOOT-ME som et bevis på at vi er på vei mot en ny høykonjunktur. Ja, de disruptive teknologier vil gjøre det bra, men det går ofte på bekostning av tradisjonelle næringsveier», fortsetter han.

«Med stor overkapasitet i mye av norsk næringsliv, er det heller ikke mye inflasjon å frykte. Heller deflasjon hvis du skal tro næringslivslederne som lot seg intervjue i regionalt nettverk», heter det videre.

– Deflatorisk grop

Ifølge sjeføkonomen er alt dette tidlige stadier i sykdommen som rammet japansk næringsliv på 1990-tallet. Han understreker overfor myndighetene viktigheten av å forstå at næringslivet trenger hjelp – uten at den trenger å gå til nye investeringer. 

«Vi har jo akkurat overinvestert, og enda mer av det gode vil bare grave vår deflatoriske grop dypere», skriver Andreassen.

Les mer her.

jan andreassen
japan
handelsbalanse
coronakrisen
regionalt nettverk
kahoot!
eika gruppen
KAHOOT-ME
Nyheter
Makro