KjøpLogg inn

– Norges Bank ligger massivt over normalen

Danske Bank er betydelig mindre optimistisk enn Norges Bank i synet på både global og norsk økonomi, og åpner for færre rentehevinger.

Publisert 23. juni 2022 kl. 11.49
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 378 ord
BETYDELIG MINDRE OPTIMIST: Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank mener Norges Bank er i overkant optimistiske. Foto: Eivind Yggeseth

Norges Bank hevet torsdag styringsrenten med 50 basispunkter til 1,25 prosent, mot ventet 25 basispunkter. Samtidig varsler sentralbanken raskere renteøkninger enn tidligere planlagt – og begynner trolig med 25 nye basispunkter i august.

Samtidig med rentedommen kom en ny pengepolitisk rapport, der en oppjustert rentebane nå indikerer nesten 50 basispunkter i september, ytterligere 50 basispunkter i fjerde kvartal og rundt fire renteøkninger i 2023. Dette peker mot en styringsrente på 2,25 prosent ved utgangen av året og rundt 3 prosent neste sommer.

– De indikerer en styringsrente som er nesten 1,5 prosentpoeng over normalen – noe som er massivt, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank i en kommentar.

– Et klart brudd

Han peker på både høyere kapasitetsutnyttelse, økende lønns- og prisvekst, høyere oljepriser, svakere kronekurs og høyere renter blant handelspartnerne som grunner til oppjusteringen av rentebanen. 

– Dette er helt klart et brudd med den pengepolitiske strategien som ble lagt i 2020, og som la til grunn en gradvis normalisering av rentene. Dette skyldes selvsagt at Norges Bank nå vurderer risikoen for at inflasjonen skal bli «varig» høyere enn ventet som for høy, noe som krever en betydelig innstramming av pengepolitikken, fortsetter Jullum.

Åpner for færre hevinger

Samtidig synes han sentralbankens vekstprognoser virker veldig optimistiske, spesielt for den globale økonomien. 

– Risikovurderingen virker relativt balansert, der det pekes på at lite ledig kapasitet i norsk økonomi, vedvarende prispress internasjonalt og en svakere krone kan føre til at inflasjonen blir høyere – noe som kan gi enda høyere renter. 

– På den annen side er det også en risiko for brå oppbremsing og at det globale inflasjonspresset avtar. Høyere renter kan også gi en større avdemping i norsk økonomi enn ventet. Dersom inflasjonen og kapasitetsutnyttingen avtar raskere, kan renten bli satt mindre opp, sier sjeføkonomen videre.

Øyner global avmatning

Danske Bank er nå betydelig mindre optimistisk enn Norges Bank i synet på både global og norsk økonomi.

– Vi venter en global avmatning rundt årsskiftet, drevet av en kraftig innstramming av den globale pengepolitikken. Samtidig vil sannsynligvis energiprisene bli liggende relativt høyt, og de finansielle betingelsene har forverret seg betydelig, forklarer Jullum.

Sjeføkonomen tror dermed renten økes med 25 basispunkter igjen i både august, september, november og desember, slik at styringsrenten blir liggende på 2,25 prosent ved utgangen av året.