Dermed ligger de godt an når bistandsmidlene skal fordeles.Bistandsdirektoratet Norad deler hvert år ut rundt to milliarder kroner til norske bistandsorganisasjoner, og nå blir det hardere kamp om midlene, skriver.– Med lav økonomisk vekst og et bistandsnivå som allerede ligger på 1 prosent, vil vi ikke se den samme framover som vi har hatt i en årrekke. Og når budsjettene ikke øker, vil konkurransen også bli hardere om de bistandsmidlene som kanaliseres via frivillige organisasjoner, sier Norad-direktør Jon Lomøy. Og det er ikke tilfeldig hvordan Norad-midlene fordeles.– Vårt mål er å fordele kronene så de får best mulig utviklingseffekt.Norad har tatt i bruk en ny metode der 17 parametere brukes til å måle hvor gode organisasjonene er. Kirkens Nødhjelp kom best ut av de første 12 organisasjonens om er målt. Norsk Folkehjelp lå kun noen få poeng bak på skalaen. Det er godt nytt for de to organisasjonene.– Det skal være en klar sammenheng mellom hvilken kvalitet organisasjonene har og hva de får i tilskudd, sier Norad-sjefen, som synes det er betryggende at de største og antatt beste organisasjonene scorer høyest. (©NTB)