Deltakerprosenten i uravstemningen var 76 prosent, opplyser .– Jeg er veldig glad for at medlemmene på denne måten har sagt klart ifra at de er fornøyd med resultatet vi oppnådde etter fire uker i streik. Det at så mange som nær 76 prosent av medlemmene deltok, betyr at resultatet et godt fundamentert blant medlemmene, sier forbundssekretær Clas Delp i Fellesforbundet.På det meste var rundt 7.200 hotell- og restaurantarbeidere i streik. Over 40 hoteller måtte stenge som følge av streiken, som omfattet mellom 700 og 800 bedrifter over hele landet.Hovedgrunnen til at Fellesforbundet gikk til streik, var at NHO Reiseliv avslo de ansattes krav om lokal forhandlingsrett, Dette fikk imidlertid de fagorganiserte gjennomslag for da det ble enighet om en avtale 21. mai. (©NTB)