Ivan Kverme

Kebab-suksess til 100 mill.

De fem brødrene Aziz har bygget opp verdier for over 100 millioner kroner med kjeden Bislett Kebab.

At det ikke finnes noen gratis lunsj her i livet, er ukjent for brødrene Tariq (40), Nasir (41) og Mudassar (33) Aziz. Eierne av Bislett Kebab har en rekke ganger de siste årene delt ut gratis mat, for eksempel da man åpnet filialer på Prinsdal og i Sandakerveien - med enorme køer og stor pressedekning som resultat, skriver Finansavisen.20 år etter oppstarten med en liten kebab-bod på et hjørne i Pilestredet, har Aziz-brødrene i dag syv utsalg i triangelet Bislett-Linderud-Prinsdal. Bare ved bensinstasjonen på Linderud omsatte Bislett Kebab for 19,4 millioner kroner i fjor, og to utsalg ved Bislett sto for 22,3 millioner kroner.Totalt omsatte kebabsjappene for 76,5 millioner kroner i fjor, og leverte et resultat på solide 12,8 millioner kroner.- Det handler om riktig produkt til riktig pris, og hvordan restaurantene ser ut. Vi oppgraderer hele tiden, sier Tariq Aziz til Finansavisen.Aziz InvestDe fleste Bislett Kebab-filialene er organisert som datterselskaper av brødrenes eget investeringsselskap Aziz Invest, som også eier fem eiendomsselskaper knyttet til utsalgene. Vanlig praksis er at døtrene betaler store deler av overskuddet i konsernbidrag til investeringsselskapet.I fjor tikket det inn rundt 11 millioner kroner til Aziz Invest, som i tillegg til Tariq, Nasir og Mudassar nå også eies av to andre brødre – Mohsin Aziz (34) og Mobashir (30) Aziz.Inkludert fjorårets konsernbidrag er den opptjente egenkapitalen i Aziz Invest nå oppe i 55 millioner kroner, og samlet egenkapital er på 60 millioner kroner. Men i tillegg kontrollerer Aziz-brødrene mye eiendom som er koblet til kebabutsalgene.NæringseiendomGjennom selskapene Trendy Eiendom, Pilestredet Eiendom, Vogstgate (ikke skrivefeil, red. anm.) Eiendom, Marienfryd Eiendom og Prinsdal Torg AS kontrollerer Aziz Invest eiendom i Oslo med en balanseført verdi på 70,5 millioner kroner.– Vi leier noen av lokalene fra våre eiendomsselskaper, som også leier ut til annen virksomhet, sier Tariq Aziz til Finansavisen.Eiendommene er belånt med bare 30 millioner kroner i langsiktig gjeld hos DNB, og de relle verdiene er etter alt å dømme langt høyere enn de bokførte.Finansavisen finner du her!


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også