Fed-sjef vil holde rentene lave

Sjefen for en av Fed sine regionsbanker, advarer sterkt mot å heve renten for tidlig. 

Wall Street. Foto: Scanpix Chip East
Næringsliv

Charles Evans, sjef for Federal Reserve Bank of Chicago, mener at man bør vente med å heve renten til inflasjonen tar seg opp. Det melder TDN Finans som viser til et taleutkast som Bloomberg har fått tilgang til.I talen Evans skal holde i Sydney tirsdag, poengterer han at det fortsatt ikke er full sysselsetting i den amerikanske økonomien og at inflasjonen har et stykke igjen til målet på 2 prosent.«Det er fortsatt kritisk å reparere skadene fra den store resesjonen, slik at man kan bedre arbeidsstyrkekvaliteten for en sterkere, langvarig vekst. Å feilaktig påstå at USA har full sysselsetting og stramme inn pengepolitikken for tidlig vil innebære spesielt høye sosiale kostnader», heter det i talen.Evans har ifølge TDN Finans, ikke stemmerett på rentemøtene til Fed i år. 

usa
rente
federal reserve
fed
chicago fed
charles evans
pengepolitikk
inflasjon
Nyheter
Næringsliv
Makro