NHO inn i havnestrid

NHO engasjerer seg i den over to år lange havnestriden hos spedisjonsfirmaet Holship i Drammen. Saken kommer opp for Høyesterett 8. november.

Nicolay Skarning, advokat i Kvale. Foto: Silje Sundt Kvadsheim, Finansavisen

Høyesterett skal behandle saken i plenum med 20 dommere.Striden står om LO-organiserte havnearbeideres fortrinnsrett til losse- og lastearbeid. Havnearbeidere organisert i Norsk Transportarbeiderforbund har i over to år boikottet danske Holship i et forsøk på å presse fram en tariffavtale med det danske rederiet. Rundt 60 havnearbeidere er i streik.– NHOs partsinntreden kommer sent, men godt. Holship er takknemlig for all støtte til sitt krav om å få bruke egne ansatte til lossing og lasting av skip i Drammen, forteller advokat Nicolay Skarning, som representerer Holship og Bedriftsforbundet.Holship tapte i både tingretten og lagmannsretten kampen om å få lov til å bruke sine egne ansatte til laste- og lossearbeid i Drammen havn. Her ble ikke EØS-avtalen tillagt vekt.Da Holship fikk saken behandlet i Høyesterett i fjor, mente domstolen at EØS var relevant og sendte derfor saken til EFTA-domstolen for en vurdering. I april slo EFTA-domstolen fast at havnearbeidernes kamp for tariffavtale strider med EØS-avtalen. Nå skal altså saken behandles i Høyesterett igjen. (©NTB)