- Det er ingen selvfølge å drive industri og produksjon i Norge i dag. Da fondet ville tyvedoble festeavgiften, var vi i sjokk, sier daglig leder Jonas Haugen i Lyngen Plast til Dagens Næringsliv.Han viser rundt på festetomten og den lyseblå fabrikken, som har 12 ansatte og omsetter for 20 millioner kroner i år. Rett etter at han startet i jobben som direktør måtte han møte i rettssak mot kirkefondet, skriver avisen. - Jeg startet direktørjobben i rettssalen, der de møtte med mange advokater. Det var rett i løvens hule. Festeavgiften gikk rett i taket. Det var en dramatisk økning, og store summer over mange år, så vi valgte å ta det i rettssalen, sier Haugen.Får kritikk av domstoleneI flere dommer kritiserer domstolene Opplysningsvesenets fond (OVF) for å kreve for høye festeavgifter og provosere frem rettssaker som burde vært unngått. Lyngen Plast foreslo et forlik der selskapet nidoblet festeavgiften til 52.000 kroner i året, basert på en kvadratmeterpris på 120 kroner og en festerente på seks prosent. Det avslo fondet og krevde nær det dobbelte. Tingretten fastsatte festeavgiften til nøyaktig det plastfabrikken foreslo, ifølge Dagens Næringsliv.«Ut fra det resultat retten er kommet til anses forlikstilbudet rimelig og det er rettens mening at OVF burde ha godtatt tilbudet slik at de etterfølgende omkostningene ikke hadde påløpt», står det i dommen fra juli i fjor, der kirkefondet dømmes til å betale plastfabrikkens saksomkostninger.- Fabrikkens tilbud kom rett før skjønnsforhandlingene i retten, men det ble vurdert som for dårlig. Da saken først var fullt forberedt og retten og partene samlet, ønsket fondet å få en rettsavgjørelse, sier direktør Ole-Wilhelm Meyer i Opplysningsvesenets fond til avisen.«OVF burde ha godtatt Lyngen Plast as sitt forlikstilbud, hvilket ville medført at omkostningene ved skjønnsforhandlingene ikke hadde påløpt», skriver Nord-Troms tingrett i dommen ifølge D, og gikk til det uvanlige skritt å pålegge fondet å dekke kostnadene til skjønnsdommerne i rettssaken.