Tjener stort på små kuler - mer verdt enn gull

HELSE: De er ned til en tusendels millimeter i størrelse. Siden årtusenskiftet har nanokulene skapt overskudd for 4,4 milliarder kroner.

(Finansavisen): – Selskapet gikk veldig tidlig ut til internasjonale aktører, og fant kundene sine utenfor Norge. Hvis du virkelig vil opp i verdensteten bør du oppsøke de vanskeligste kundene som finnes. Da gründerne startet opp dro de til Japan for å finne dem, sier Ole Dahlberg (47), konserndirektør i Thermo Fisher Scientific og adm. direktør i Life Technologies frem til årsskiftet.På 1970-tallet oppfant den norske sivilingeniøren John Ugelstad det som i dag kalles ugelstadkulene. Det er bittesmå, nøyaktig like store plastkuler som i bioteknologien kan brukes til å skille ut biologisk materiale.Sintef-forskeren John Ugelstad døde i 1997. Etter en rekke fusjoner og oppkjøp ligger rettighetene til kulene i dag hos Life Technologies AS, et heleid datterselskap av Thermo Fisher Scientific, som er notert på New York-børsen.I Norge produseres kulene i Lillestrøm. Selskapets rundt 200 ansatte i Norge er fordelt mellom Lillestrøm og selskapets kontorer i et nabobygg til Radiumhospitalet i Oslo.4,4 milliarder kroner– Visjonen for 30 år siden var å bidra innen kreftterapi, blant annet ved at kulene skulle feste seg til kreftcellene, og at man skulle kunne trekke kreftcellene ut. I dag vet vi at det er mer komplekst, sier Dahlberg.Nå brukes kulene til forskning og diagnostikk: Man blander kulene med en blodprøve for å kunne trekke ut og analysere de delene av prøven man er interessert i.– På det forretningsområdet jobber vi med kunder som Roche, Beckmann, Siemens og kinesiske Mindray, sier Dahlberg.På begynnelsen av 2000-tallet kom kulene i bruk i selve behandlingen av kreft for å stimulere immunsystemet til å angripe kreftcellene. Her samarbeider Life Technologies med det sveitsiske legemiddelselskapet Novartis og Seattle-baserte Juno Therapeutics.Til tross for at de er små i størrelse, har kulene vist seg å være big business. Summerer man opp det samlede resultatet før skatt i Life Technologies siden årtusenskiftet, kommer man opp i eventyrlige 4,4 milliarder kroner.– Kulene koster fra 100 dollar og opp til 9.000 dollar pr. gram, så på det dyreste er de mer verdt enn gull, men det kommer an på spesifikasjoner som størrelse og belegg, som i sin tur avgjør hva de kan brukes til, sier Dahlberg.Life Technologies tar dels betalt for salg av kuler pr. gram, og dels betalt for milepæler ved utvikling av produkter i samarbeid med kunder, for eksempel ved et royaltyhonorar pr. behandling.Kulene produseres i forskjellige størrelser, men et viktig intervall er fra ca. 0,001 til 0,1 millimeter i diameter.Nedgang på 3,9 prosent i fjor– Hva er de største utfordringene deres?– Det vil være veldig alvorlig for oss hvis vi ikke leverer høy nok kvalitet. Da vil vi være utestengt av denne sektoren for lang tid. På lengre sikt kan helt ny teknologi og disruptive endringer påvirke oss negativt. Det møter vi ved å være langt fremme på innovasjon selv, svarer Dahlberg.– Hvordan ser dere ut om fem år?– Det er ikke sikkert det blir så mange flere ansatte, men vi har som mål å være bransjens beste partner innenfor både diagnostikk og terapi av kreft. Det er ingen grunn til at ikke veksten vi har sett de siste årene, vil fortsette.Selskapet hadde i fjor dobbelt så høy omsetning som i 2012. Omsetningen gikk imidlertid ned med 3,9 prosent.– Vi hadde omtrent 16 prosents vekst i produkteksporten, men samtidig har vi noen store milepælinnbetalinger som varierer fra år til år. Grunnen til nedgangen i 2017 er i hovedsak en stor milepælbetaling i 2016, kommenterer finansdirektør Geir Hetland (51).– Forsvinnende små volumerDahlberg er til daglig basert i San Diego, og har fått med seg kritikken rundt plastforsøpling av verdenshavene.– Dere bidrar vel?– Veldig lite. For det første har vi forsvinnende små volumer sammenlignet med bildekk, sminke og andre forurensningskilder. Det andre er at kulene våre i stor grad brukes i medisinske prøver som forbrennes etter bruk. Dermed havner de ikke i naturen, svarer Dahlberg.Han legger likevel til at selskapet for tiden jobber med nedbrytbare alternativer. Fire raske spørsmålOle Dahlberg, konserndirektør i Thermo Fisher Scientific og adm. direktør frem til februar i år.1. Hva er den viktigste årsaken til deres eksportsuksess?– Selskapet gikk veldig tidlig ut til internasjonale aktører, og fant kundene sine utenfor Norge. Hvis du virkelig vil opp i verdensteten, bør du oppsøke de vanskeligste kundene som finnes. De finner du gjerne i Japan.2. Hva er de største utfordringene?– Det vil være veldig alvorlig for oss hvis vi ikke leverer høy nok kvalitet. Da vil vi være utestengt av denne sektoren for lang tid. På lengre sikt kan helt ny teknologi og disruptive endringer påvirke oss negativt. Det møter vi ved å være langt fremme på innovasjon selv.3. Hva er de viktigste markedene, og hvor venter dere sterkest vekst de neste årene?– Europa og USA er de viktigste i dag. Den største veksten ser vi i Asia, med Kina i spissen.4. Hva er de viktigste politiske grepene som kan tas for å styrke eksportnæringen?– Norske politikere må vise at Norge er et land som utvikler produkter og er proffe på eksport. Vi er gode på råvarer som olje og fisk, men vi kan bli mye bedre på ferdigvarer med høy verdi, slik som i California og Massachusetts.Life Technologies - regnskapstall(Mill. kr) 2017 (estimat) 2016Driftsinntekter 1.098 1.142Driftsresultat 678 764Resultat før skatt 672 757Årsresultat - 568Fakta om Life TechnologiesEtablert: 1981.Andel eksport: 98 prosent.Hovedvirksomhet: Produksjon og salg av plastkuler i nanostørrelse til medisinsk bruk, pluss tjenester knyttet til bruken av dem.Adm. direktør: Hanne-Sofie Pedersen.Eier: Heleid av Thermo Fisher Scientific-konsernet, som er notert på New York-børsen.Fakta om EksportprisenBak prisen står Eksportkreditt Norge, GIEK, GIEK Kredittforsikring og Innovasjon Norge. Prisen deles ut på Eksportkonferansen 18. april.Juryen består av John G. Bernander, Siri Hatlen, Kjerstin Braathen og Henrik Müller Hansen.Juryen vektlegger lønnsomhet, hvor stor andel av bedriftens omsetning som er eksport og hvor nyskapende produktet eller markedet er.