Europeisk rentedom er klar

Den europeiske sentralbanken har avholdt rentemøte.

Den europeiske sentralbanken (ECB) holder styringsrenten uendret på 0,00 prosent.Dette var som ventet.ECB holder også rentekorridoren uendret.Den marginale innskuddsrenten er uendret på minus 0,4 prosent og den marginale utlånsrenten er uendret på 0,25 prosent. Dette var også som ventet.Beslutningen var enstemmig.ECB venter nå at nøkkelrentene vil forbli på nåværende nivåer i hvert fall ut første halvår 2020, og i alle tilfeller så lenge som nødvendig.Videre venter sentralbanken at inflasjonen i euroområdet vil nå 1,3 prosent i 2019, 1,4 prosent i 2020, og 1,6 prosent i 2021.Tidligere ventet ECB en inflasjon på 1,2 prosent i 2019, 1,5 prosent i 2020, og 1,6 prosent i 2021.