Dale of Norway-gevinst inn i fond

(Finansavisen) : Hilde Midthjells heleide investeringsselskap, Himi Invest, kunne i 2017 inntektsføre en salgsgevinst på 161 millioner kroner fra salget av Dale of Norway. Dette medførte en stor økning i selskapets kontantbeholdning.Gjennom 2018 har derimot Midthjell minsket kontantbeholdningen, og brukt salgsgevinsten fra Dale of Norway på investeringer i aksjer, fond og obligasjoner, skriver Finansavisen. Himi Invest hadde ved årsslutt investeringer på 718 millioner kroner, 200 millioner mer enn i 2017. Av nye investeringer er 65 millioner kroner investert i omløpsaksjer og -aksjefond. Resterende er investert i obligasjoner og pengemarkedsfond.Midthjell forvalter formuen sin gjennom Himi Invest og Himi Eiendom. Førstnevnte investerer først og fremst i verdipapirer og noe fast eiendom, mens Himi Eiendom driver med utvikling av eiendomsprosjekter.Selvskapt milliardformueHilde Midthjell (57) er første kvinne på listen over landets 400 rikeste som har skapt formuen sin helt selv. Midthjell er Norges 237. rikeste med en nettoformue på 1,25 milliarder kroner i 2018, ifølge Kapital. Formuen består i dag hovedsakelig av eiendom og verdipapirer.Midthjell har tjent mye på salg av kosmetikkselskapet Dermanor og tekstilselskapet Dale of Norway, samt investeringer.Hun startet kosmetikkselskapet i 1987, men solgte det senere til Christian Ringnes med en pen gevinst. Videre gikk Midthjell inn som heleier i Dale of Norway, og der klarte hun å snu ni års underskudd til pluss allerede første året i selskapet. Dale of Norway ble i desember 2017 solgt til Rossignol, som overtok med oppkjøpsfondet Altor i ryggen.Svekket årsresultatHimi Invests årsresultat endte på 11,6 millioner kroner, mot 199,8 millioner i 2017. Svekkelsen skyldes svakere avkastning på finansielle investeringer og langt lavere inntekter fra salgsgevinster, skriver Finansavisen. Himi Invest hadde finansinntekter på 10,1 millioner kroner på sine finansielle investeringer i 2018, der 6,7 millioner kommer fra realisert gevinst mens resterende er utbytte og renteinntekter. Inntekter fra investeringer i datterselskap endte på 1,8 millioner kroner, mot 166,4 millioner året før.Årsresultatet medførte at egenkapitalen økte til 748,3 millioner kroner i 2018.