Flyvertinner går i skyen

Tripletex har hatt en omsetningsvekst på mellom 40 og 70 prosent siden selskapet gikk i skyen i 2002. Gründer og daglig leder Hege Oustad gir mye av æren for suksessen til to tidligere flyvertinner i SAS.

TAR STYRINGEN: Hege Oustad, Vibeke Rustgaard og Gry Hege Weiseth supporter nå 40.000 kunder med skysystemet til Tripletex. Foto: Tripletex

Skyeventyret Tripletex ble startet av fire NTNU-studenter for 20 år siden. Studentene brukte kvelder og helger til koding og fikk utviklet et produkt for de som skulle fakturere timer på prosjekter. I 2002 gikk Tripletex i skyen med sitt nyutviklede regnskapssystem.

Frem til 2010 hadde vi brukt null og niks på markedsføring og vi hadde full fokus på kundesupport. Vi klarte å supporte kundene rimelig greit, men tilsiget av nye kunder var stort og det var absolutt behov for å få inn folk som var rå på å sette kundens behov over alt annet, sier Oustad.

Fra SAS til Saas

Hun kom i kontakt med SAS-flyvertinnene Gry Hege Weisæth og Vibeke Rustgaard gjennom felles bekjente. Begge hadde jobbet ti år i SAS.

– Der ble de drillet i sikkerhet, en sterk kunden først-mentalitet og multitasking. Disse erfaringene har de tatt med seg og videreutviklet i Tripletex.

Både Weisæth og Rustgaard var i utgangspunktet skeptiske til å forlate flybransjen og ingen av dem hadde erfaring fra regnskap. Weisæth valgte umiddelbart å takke ja til tilbudet hun fikk fra Triplex i 2010, mens Rustgaard takket nei.

– Da jeg tre år senere i 2013 fikk et nytt tilbud fra Hege var jeg imidlertid ikke sen om å takke ja. Det har jeg aldri angret på, sier hun.

Fokus på kundeservice

I dag er Gry Hege Weistad support-direktør i Tripletex med ansvar for 35 ansatte, mens Vibeke Rustgaard er backoffice-direktør. Weiseth mener at opplæringen og erfaringene fra flybransjen har vært avgjørende for hennes karriere og filosofi innenfor kundeservice

- Jeg hadde aldri klart å ha et så tydelig fokus på god kundeservice, uansett hva omstendighetene, er hvis det ikke hadde vært for tiden min i SAS. Jeg opplever at mange selskaper nedprioriterer kundeservice og ser på det som en utgiftspost. Hos oss er filosofien stikk motsatt, sier Weisæth.

- Strategien vår har alltid vært å gi kundene våre så gode opplevelser at vi kan vokse via «word of mouth» fra fornøyde kunder. Dette var like viktig for oss da vi hadde 40 kunder, som nå når vi har 40.000, sier Hege Oustad.

TAKKER SAS: - Jeg hadde aldri klart å ha et så tydelig fokus på god kundeservice hvis det ikke hadde vært for tiden min i SAS, sier Gry Hege Weiseth. Foto: Tripletex

Kraftig omsetningsvekst

Fra 2002 og frem til 2017 har omsetningsveksten i Tripletex ligget på mellom 50 og 70 prosent. I 2018 «stoppet» den litt opp da inntektene steg med «bare» 44 prosent fra 125 til 180 millioner kroner. I 2019 endte den på i underkant av 40 prosent.

– Vi budsjetterte med en omsetning på 240 millioner i 2019 og nådde 245. Det er en vekst på nesten 40 prosent fra 2018 og det er vi svært godt fornøyd med, sier Oustad.

Hun tror på et minst like sprekt 2020.

40.000 kunder

– Vi forventer en vekst på 40 prosent også i år. Vi hadde rekordtilsig av nye kunder i desember og januar, som tradisjonelt er månedene mange selskaper velger å skifte regnskapssystem.

Tripletex hadde i fjor en snittvekst på rundt 1.000 kunder i måneden og i januar i år hadde de en tilvekst på 2.000 nye kunder. I dag har regnskapssystemleverandøren har nå over 40.000 bedrifter på kundelisten.

– Vi har sagt i mange år at det ikke er realistisk å tro at vi klarer å opprettholde denne veksttakten til evig tid. Så langt er det imidlertid ingen tegn på at den er i ferd med å bremse opp. Vi er en kjent aktør i bransjen med et godt produkt og ikke minst en svært god kundeservice. Det er ingen dårlig kombinasjon, sier Hege Oustad.

Tripletex

(mill. kroner)20192018
Driftsinntekter245183
Driftsresultat64,556,5