Regnskapsbransjen på høygir

Regnskapsbransjen jobber på høygir for å avhjelpe stadig mer kritiske situasjoner for bedriftene. Dette gjøres i mange tilfeller uten sikkerhet for at kunden evner å betale for jobben.

NOK ARBEID: – Medlemmene våre sier det er nok arbeid til alle ansatte nå. sier Christine Lundberg Larsen. Foto: Iván Kverme

– Vi opplever at regnskapsførerne legger ned en kjempeinnsats i å finne løsninger for kundene som kan berge dem gjennom krisen, sier adm. direktør Christine Lundberg Larsen i Regnskap Norge.

Arbeidet handler ifølge Lundberg Larsen blant annet om å bistå rundt de nye permitteringsreglene, hjelp med søknader om lån og ferdigstilling av regnskapstall for 2019 og løpende oppdateringer for 2020. Samtidig må årsoppgjør og vanlige arbeidsoppgaver ivaretas, som for eksempel lønn.

– Dette arbeidet gjøres i mange tilfeller uten sikkerhet for at kunden evner å betale for jobben, og mange av kundene har allerede betalingsutfordringer. Det er klart at regnskapsbedriftene kjenner på frykt for at de ikke vil få betalt for en viktig jobb.

Samfunnskritisk rolle

De fleste SMB-bedriftene har eksterne regnskapsførere, og alle bedriftene må føre et regnskap. Det gir grunnlaget for de fleste lovpålagte oppgaver som skal leveres myndighetene. Regnskap Norge har reist spørsmål til myndighetene om hvorvidt regnskapsselskapene ikke bare har en virksomhetskritisk, men også en samfunnskritisk rolle.

– Hva skjer om et flertall bedrifter ikke får levert de lovpålagte oppgavene, og staten ikke lenger har grunnlag for å få innbetalt skatter og avgifter, spør Lundberg Larsen.

Nok arbeid til alle

Regnskap Norges medlemsundersøkelse fra forrige uke viser at det så langt har vært få permitteringer i bransjen.

– Medlemmene våre sier det er nok arbeid til alle ansatte nå, men at det kan bli verre fremover, når kundene stenger, må redusere sin aktivitet eller ikke kan betale.

Trykket er til tider så intenst at ordinære driftsoppgaver må legges til side.

– Arbeidsmengden er høy, og kun fire prosent av medlemsbedriftene har permittert ansatte eller sendt varsel om permittering. Vi har videre inntrykk av at disse permitteringene i hovedsak gjelder ansatte i støttefunksjoner, sier Lundberg Larsen.

Medlemsundersøkelsen viser også at likviditetssituasjonen i regnskapsbransjen foreløpig er god.

– Mange frykter likevel at både kundefordringer og tap på fordringer vil øke kraftig. Det som rammer kundene i dag, gir en indikasjon på hva som venter i vår bransje i morgen.