– Drepende komplisert regelverk

Regelverket for regnskapsføring har ifølge advokat Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen, blitt alt for komplisert og omfattende.

KOMPLISERT OG UNØDVENDIG: – Dokumentasjonskrav, rutinebeskrivelser, hvitvaskingskrav og vurderinger er i ferd med å ta drepen på regnskapsbransjen, sier Per-Ole Hegdahl. Foto: Bo Mathisen
Næringsliv

– Dokumentasjonskrav, rutinebeskrivelser, hvitvaskingskrav og vurderinger er i ferd med å ta drepen på bransjen. Alt dette er blitt svært omfattende og ikke minst kostnadsdrivende, og det er kundene som til syvende og sist som må betale, sier Hegdahl.

I dag kan regnskapsfører dele arbeidsplattform med kundene i de skybaserte tjenestene som oppdateres kontinuerlig. Hegdahl mener at regelverket ikke er tilpasset den moderne måten å levere regnskapstjenester på.

– Regelverket er ikke tilpasset den nye måten å jobbe på. Regnskapsfører må fortsatt printe ut en rekke pdf-filer og annen dokumentasjon som forsinker og kompliserer arbeidet unødvendig. Det blir mye dobbeltarbeid og regelverket tvinger både kunder og regnskapsfører til å jobbe på gamlemåten.

Ifølge skatteadvokaten kvier også mange regnskapsførere seg for å ta i bruk og investere i nye og automatiserte løsninger for å produsere regnskap. Dette mener han kan sette en stopper for arbeidsdeling der kundene gis rett til å gjøre deler av arbeidet selv.

– Som regnskapsfører er det ikke tilstrekkelig å oppfylle de lovpålagte rapporteringsplikter for kunden. Regnskapsfører må også tenke på hva som er mest kostnadsreduserende for den enkelte kunde.

REGELKRAV: Stig Hansen mener at aktørene i regnskapsbransjen bruker alt for mye tid på å oppfylle regelkrav som kundene har fint lite nytte av. Foto: Aktiv regnskapsbyrå

Kompliserende merverdiavgift

Daglig leder for Aktiv Regnskapsbyrå i Tromsø, Stig Hansen, er enig med Hegdahl i at de bruker alt for mye tid på å oppfylle regelkrav som kundene har fint lite nytte av.

– Et eksempel er fra reiseliv der man opererer med merverdiavgiftssatser fra 0 til 25 prosent. Dette innebærer at vi må bruke fordelingsnøkkel for merverdiavgiftsberegning gjennom året ut fra forrige års inntekter. På årets siste termin må vi foreta korrigering av merverdiavgiften ut fra reell omsetning for hele året. Dette er både komplisert og svært tidkrevende. sier han.

Hansen mener at problemet enkelt kunne vært løst ved å innføre en prosent merverdiavgift på guiding.

– Det ville ikke gitt kundene en stor økning i kostnadene og da ville også reiselivsaktørene fått fullt fradrag på hele den inngående merverdiavgiften.

Unødvendig komplisert

Adm. direktør Christine Lundberg Larsen i Regnskap Regnskap Norge påpeker at deler av regelverket til tider kan være unødvendig komplisert.

– Det er ingen tvil om at det stilles større krav til regnskapsførers kompetanse og yrkesutøvelse i dag enn tidligere. Det er viktig å balansere reglene opp mot kost/nytte. Det innebærer å begrense kravene til det som teller og har faktisk effekt. Mange opplever å bruke mer tid på å dokumentere etterlevelse, enn etterlevelsen selv.

Et eksempel som Lundberg ønsker å trekke frem er hvitvaskingsreglene, som hun mener påfører regnskapsførerne store byrder knyttet til kundekontroll og oppfølging.

– Regnskapsførerne har en viktig rolle i å rapportere ved avdekking av mistenkelige transaksjoner. Når det er sagt er reglene og dokumentasjonskravene rundt blitt så enorme, at ressursbruken for å etterleve går langt utover det som innhentes i effekt. Vi savner at det tas et oppgjør med omfanget av disse kravene.

Vil ha staten på banen

Hun ønsker i det hele tatt mer involvering fra det offentlige.

– I stedet for å legge hele regningen på de rapporteringspliktige, bør staten bidra med systemer for informasjonsinnhenting og -deling som gir enkel og rask tilgang til de opplysningene som trengs for å vurdere hvitvaskingsfare, sier Christine Lundberg Larsen.

Nyheter
Næringsliv