Norge får stryk i eksportrangering

Norsk eksportpolitikk rangeres som den svakeste i Norden av eksportbyråkratene selv. NHO vil ha klarere mål og økte bevilgninger.

– For fragmentert: Tore Myhre, internasjonal direktør i NHO, mener eksporttiltakene må koordineres mer og prioriteres høyere. Foto: Jone Frafjord
Offentlig

Norske myndigheter gjør en dårligere jobb enn svenske og danske i å berge eksporten. Det er hovedfunnet i en undersøkelse Menon Economics har gjort på oppdrag fra Eksportkreditt.

Menon-rapporten viser til hvordan verdens økonomiske tyngdepunkt har flyttet seg fra EU og USA til Asia og fremvoksende land. Det er også her eksportpotensialet forventes å øke mest fremover, mener Menon.

Ifølge Menon har Sverige, Danmark, Finland og Storbritannia økt og endret sine tiltak for å fremme eksporten, noe Norge ikke har gjort i samme grad. Derfor har disse landene snudd tapte markedsandeler innen eksporten.

«Eksportfremmeaktører» i Norden, inkludert ambassader og konsulater, er intervjuet om hvordan de opplever de ulike landenes eksportstrategier.

Her rangeres innsatsen fra Tyskland, Danmark, Nederland, Storbritannia, Sverige og Finland til tett oppunder toppkarakteren 5. Norge vurderes til 2,2 og klart svakest.

– Taper mest

«Knapt noe OECD-land har hatt svakere utvikling i eksport sammenlignet med andre OECD-land enn Norge de siste 25 årene», konkluderer Menon.

Samtidig viser rapporten til utviklingen i internasjonale eksportmarkedsandeler siden 1997 fra Verdensbanken. I denne perioden har Norge (med og uten oljen) hatt omtrent samme utvikling som de øvrige nordiske landene, og klart bedre enn for eksempel Storbritannia.

Målt i volum har den norske eksporten falt mer enn eksporten fra øvrige Norden, men det, og mer til, er tatt igjen ved at prisene på norske eksportvarer har steget klart mer.

– Mer ressurser

– Vi ser at Danmark og Sverige gir en mye bedre støtte til sine bedrifter, at de bruker mer ressurser og har bedre systematikk i arbeidet, sier Tore Myhre, internasjonal direktør i NHO.

– Nesten uansett hvordan man måler, så har norsk eksport utviklet seg omtrent som, eller bedre enn, eksporten i de andre nordiske landene. Det står da ikke så dårlig til?

– Vi står foran et trendskifte, hvor vi vil få lavere inntekter fra vår største eksportnæring, olje og gass. Derfor må vi bygge opp en ny fastlandsindustri, som må være eksportorientert.

NHO og Menon mener det norske eksportarbeidet er for fragmentert. I tillegg til Nærings- og fiskeridepartementet og Olje- og energidepartementet, inngår også Utenriksdepartementet og organisasjoner som Innovasjon Norge, Sjømatrådet, Enova og Norwep, samt finansieringsorganisasjonene Eksportkreditt og GIEK.

– Innovasjon Norge har mange oppdrag der eksportbiten er kommet i bakgrunnen, sier Myhre.

Deler 10 millioner kroner

– Og hvor mye mer ønsker dere over statsbudsjettet?

– Det er veldig vanskelig å få noe bilde av total ressursbruk, men et eksempel er eksportfremme under Utenriksdepartementet. Ud har rundt 10 millioner kroner til slikt arbeid, og det skal fordeles på 100 utenriksstasjoner, sier Myhre.

– Vi vil ha en høyere prioritering, og at hjemmeapparatet styrkes, både i Innovasjon Norge og de øvrige organisasjonene.

– Menon peker på Asia som det store og voksende eksportmarkedet. Hvor mye har Norge tapt på å være i Kinas fryseboks?

– Sanksjoner gjør at man går glipp av eksportmuligheter. Vi har ikke hatt en frihandelsavtale med Kina, som kunne gitt forutsigbarhet, men forhandler om en slik avtale nå. Det vil gi mer åpne markeder, slik at vi kan utnytte fremtidige eksportmuligheter bedre.

internasjonal handel
eksport
garantiinstituttet for eksportkreditt
menon economics
NHO
eksportkreditt norge
tore myhre
Nyheter
Offentlig