Klage på skatten? Du risikerer å vente i to år

- Aldeles hinsides.

(Finansavisen ): 1. juli i fjor ble de tidligere regionale skatteklagenemndene erstattet med den nye, nasjonale Skatteklagenemnda.Nemnda består av en leder, en nestleder og 51 ordinære medlemmer. Alle medlemmer må ha utdanning og arbeidserfaring som jurist, økonom eller revisor.I tillegg til å styrke rettssikkerheten, skal den nye klagenemnda sikre en effektiv behandling av klagesakene.Skatteklagenemnda har også sitt eget sekretariat som vil forberede sakene for nemnda.- Det er viktig at klagebehandlingen ikke tar for lang tid, og at klagen blir behandlet av en kompetent og uavhengig nemnd, sa finansminister Siv Jensen da hun åpnet nemnda i Stavanger i fjor.Vente i inntil to årMen det skulle ikke gå mange månedene før sekretariatet viste seg å være altfor dårlig bemannet til å ta unna alle sakene, skriver Finansavisen tirsdag.I utgangen av mars var antallet klagesaker sendt til Skatteklagenemnda like under 2.000 og rett over 400 var ferdigbehandlet, og antallet skal angivelig ha økt kraftig siden da.Skattemyndighetene hadde ifølge avisen ikke mulighet til å gå ut med oppdaterte tall i går.- I forrige uke mottok jeg et skriv fra Skatteklagenemnda på vegne av en klient. Klienten hadde påklaget en bindende forhåndsuttalelse, og får nå beskjed om at saksbehandlingstiden er på inntil to år, sier advokat og partner Finn Eide i Deloitte til Finansavisen.- Aldeles hinsidesIfølge Eide er saken i utgangspunktet ikke spesielt komplisert.- En skatteyter kan ikke disponere slik som en ber om å få avklart før en har fått forhåndsuttalelsen og klagen behandlet, fortsetter han, og hevder overfor avisen det burde være mulig å få ventetiden ned i maksimum tre måneder.Dette er normen som er fastsatt i forskrift til skatteforvaltningsloven.- To år er aldeles hinsides, og bare saksbehandlingstiden vil antagelig gjøre at alle saker om for eksempel tilleggsskatt må avgjøres ved at det gis rabatt i satsen som anvendes, sier han.Direktør i Skatteetatens rettsavdeling, Jan Magnus, bekrefter overfor Finansavisen at noen saker er opptil to år gamle.- Planen er at man i løpet av 12 måneder skal være nede på en akseptabel saksbehandlingstid på maksimum åtte måneder, sier han til avisen.Les mer om Skatteklagenemnda her.