Finansco-forvalter: Spart formuesskatt kan koste dyrt

Ekspert advarer mot feilinvesteringer.

SPART SKATT KAN BLI DYRT: Ikke la ønsket om lavere formuesskatt lede deg ut i feilslåtte investeringer, advarer Finansco-partner Christian Kallevig Arnesen. Foto: Eivind Yggeseth

– Mange av våre kunder er opptatt av formuesskatten, sier Christian Kallevig Arnesen, partner og senior formuesforvalter i Finansco.

Han viser til at verdsettelsesrabatten i formuesberegningen av aksjer og fond legger til rette for investeringer i «arbeidende kapital», slik at investorer motiveres til å plassere midler der verdiskapningen skjer.

– Sammenlignet med eksempelvis bankinnskudd kan du oppnå 25 prosent formuesrabatt på beløp plassert i aksjer og aksjefond, og da i praksis redusere formuesskatten ganske betydelig, forklarer partneren.

Han advarer likevel mot å ta investeringsbeslutninger utelukkende med bakgrunn i ønsket om redusert formuesskatt.

– Det kan bli en dyr besparelse, og gjelder uavhengig om det er investeringer i aksjer eller næringseiendom. Har du formue som skal forvaltes, er skatt åpenbart ett av elementene å ta hensyn til, men det er ett av flere. Av andre elementer som bør sees i sammenheng er risiko, forventet avkastning, tidshorisont og ønske om likviditet, sier Arnesen.