Okeanis Eco Tankers varsler ratehopp i første kvartal

Resultatene i fjerde kvartal sikrer overskudd på bunnlinjen i 2019.

RATENE OPP: Her et av Okeanis' aframax-fartøyer, «Nissos Therassia». Tankrederiet opplyser at totale scrubber-investeringer på 18,2 millioner dollar har gitt 7,5 millioner dollar i bunkersbesparelser. Foto: Okeanis Eco Tankers

Okeanis Eco Tankers estimerer at nettoresultatet i fjerde kvartal ender på mellom 16 og 17 millioner dollar, og at det samlede resultatet for 2019 blir på 10–11 millioner dollar, fremgår det av en oppdatering fra det greske tankrederiet.

Justert driftsresultat før av- og nedskrivninger i fjerde kvartal oppgis til 37–38 millioner dollar, mens estimatet for hele 2019 er 69–70 millioner dollar.

Totalt regner Okeanis med å bokføre timecharter-inntekter på 48–49 millioner dollar i fjerde kvartal og 99–100 millioner for hele 2019.

Ratehopp i første kvartal

For VLCC-flåten oppnådde rederiet rater på mellom 63.500 og 64.000 dollar i snitt pr. dag i både fjerde kvartal og hele 2019.

For første kvartal 2020 har Okeanis booket 49 prosent av tilgjengelige VLCC-spotdager til en gjennomsnittlig rate på 121.100 dollar pr. dag.

Suezmax-flåten oppnådde dagrater på 61.400–62.100 dollar i fjerde kvartal. For denne er det nå i første kvartal booket 72 prosent med rate på 79.700 dollar dagen.

For aframax-flåten er det booket 29 prosent med snittrate på 70.700 dollar pr. dag, mens ratenivået i fjerde kvartal lå på 51.400–52.100 dollar.

Scrubbere

Samtlige av Okeanis' fartøyer har eller vil få eksosrensesystem i form av scrubbere.

Scrubber-investeringer på 10,8 millioner dollar for VLCC-ene har gitt bunkersbesparelser på 4,7 millioner dollar, opplyser rederiet.

For suezmaxene er det investert 7,4 millioner dollar og spart 2,8 millioner dollar.

Rederiet vil etter planen offentliggjøre fullstendig regnskap for fjerde kvartal og helåret 2019 28. februar.

Det ble etablert av Alafouzos-familien i 2018 og notert på Oslo Axess i mars i fjor. Basert på en aksjekurs på 110 kroner, er rederiets markedsverdi 3,6 milliarder kroner.

Alafouzos-familien eier nær 57 prosent av aksjene i rederiet, fremgår det av rederiets oversikt over største aksjonærer. Øystein Stray Spetalen hadde ved inngangen til måneden posisjoner både privat og via Tycoon Industrier og Saga Tankers, som samlet utgjør 4,8 prosent.