Stortankratene stuper

Stortankratene har den seneste uken falt fra over 300.000 til 120.000 dollar dagen. Nå viser det seg at flere av «fantomslutningene» som ble rapportert i forrige uke, aldri ble inngått.

RATEFALL: Stortankratene har falt fra 300.000 til 120.000 dollar i løpet av den seneste uken. Foto: Frontline

– Fallet har vært betydelig, fra over worldscale 200 i begynnelsen av forrige uke til noe over worldscale 100 nå for en standardreise fra Midtøsten til Kina. Det innebærer fortsatt svært sterk inntjening, blant annet fordi bunkerspriser faller i takt med oljeprisen, og snittraten anslås å ligge rundt 120.000 dollar dagen, sier senioranalytiker Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities.

Worldscale 300, som var ratenivået for en uke siden, ga en dagsinntjening på i overkant av 300.000 dollar dagen, men det ble rapportert enkeltslutninger på langt høyere nivåer.

Mandag i forrige uke ble det rapportert en slutning på strekningen fra Midtøsten til India til worldscale 400, som tilsvarer en dagrate på i overkant av 400.000 dollar. Dette er en av slutningene som trolig feilet.

– Det har oppstått usikkerhet om noen av slutningene som ble rapportert, faktisk ble inngått. Reder og befrakter har begge et par dager på seg til å endelig bekrefte en inngått slutning. Når det skjer så mye som sist uke, kan det skje at noen slutninger gjøres på spekulasjon, det vil si før man har fast last, hvilket kan resultere i kansellering, sier Hammer.

TANKOPTIMIST: Ole-Rikard Hammer tror fortsatt på et sterkt tankmarked frem mot sommeren. Foto: Iván Kverme

Vakuum i markedet

I tillegg går det rykter i markedet om at Saudi-Arabia og Irak ikke er blitt enige med sine kunder om hvem som skal ta regningen for den ekstraordinære rateoppgangen.

– Det kan også ha resultert i kanselleringer, uten at noen detaljer rundt dette er kjent.

Det er imidlertid ikke bare fiktive slutninger som er årsaken til ratefallet. Det har oppstått et vakuum etter at det i forrige uke ble rapportert et rekordhøyt antall slutninger.

– Redusert «likviditet» påvirker prisen i tankmarkedet som i de fleste andre markeder.

Arctic Securities har fortsatt et optimistisk syn på tankmarkedet utover våren etter at Saudi-Arabia og andre Midtøsten-land har kunngjort at de går for maks produksjon og eksport for å få større markedsandeler.

– Paradoksalt nok slår fallet i verdens oljeforbruk på grunn av coronaviruset positivt inn for tankmarkedet på kort sikt fordi det skaper enda større lager- og logistikkutfordringer som binder opp tonnasje.

Strategisk spill

Over tid er imidlertid tankmarkedet avhengig av at oljeforbruket kommer tilbake etter coronakrisen, hvilket etter Hammers oppfatning virker sannsynlig. Det som kan påvirke tankmarkedet i negativ retning, vil være om Saudi-Arabia og Russland blir enige om nye produksjonsbegrensninger ganske raskt, slik at de forventede skipningene uteblir.

– Ingen ting i kommentarene den siste tiden tyder på det, men dette er et strategisk spill med stort rom for overraskelser. Vi er ganske sikre på at en avtale mellom store produsenter kommer på et tidspunkt, men vi vurderer det som lite trolig at det vil skje før Opec-møtet i juni, sier Ole-Rikard Hammer.