Uenighet om hvor lenge tankfesten vil vare

Pengene fosset inn for Frontline i første kvartal. Tremånedersperioden ble den beste siden 2008. Men analytikerne er uenige om utsiktene fremover.

BESTE SIDEN 2008: John Fredriksens tanksjef Robert Hvide Macleod kan konstatere at børsnoterte Frontline leverer sitt sterkeste kvartalsresultat på 12 år. Foto: Iván Kverme
Shipping

I tremånedersperioden januar-mars var kontantstrømmen fra driften av Frontlines tankflåte 204,7 millioner dollar, tilsvarende drøye 2 milliarder kroner.

Det var mer enn en dobling fra samme kvartal i fjor. Og i hele 2019 endte kontantstrømmen fra driften på 290,2 millioner dollar.

– Disse tallene sier mye om styrken i markedet, sier Danske Banks' shippinganalytiker Anders Redigh Karlsen.

Kvartalsresultatet ble noe bedre enn hva han trodde, men litt svakere enn konsensus.

Før eventuelle endringer i estimater anslår Karlsen et samlet utbytte for de neste tre kvartalene på 1,40 dollar pr. aksje. Det betyr 2,10 dollar - vel 4,1 milliarder kroner samlet - for året etter at styret vedtok å utbetale 0,70 dollar etter første kvartal.

SIER SALG: Joakim Hannisdahl i Cleaves. Foto: FaTV

Spår nullutbytte til 2023

Men det er uenighet blant shippinganalytikerne om utsiktene i tankmarkedet og hvor mye John Fredriksens tidligere pengemaskin egentlig vil tjene resten av året.

Cleaves Securities' analysesjef Joakim Hannisdahl er ikke spesielt optimistisk når det gjelder utsiktene til utbytte fra Fredriksen-rederiet fremover.

Selv om Hannisdahl anslår at Frontline vil levere et enda bedre resultat i andre enn i første kvartal regner han med et lavere utbytte, rundt 0,54 dollar pr. aksje, som betyr totalt litt over 2,4 milliarder kroner for 2020. Cleaves mener de svake markedsutsiktene mest sannsynlig vil legge en demper på selskapets utbyttevillighet.

– Vi tror det utbyttet vil bli det siste på lang tid, og forventer ikke neste distribusjon til aksjonærene før i fjerde kvartal 2023, sier Hannisdahl.

NY UTBYTTEFEST: Rundt 575 millioner kroner av kvartalsutbyttet tilfaller storeier John Fredriksen. Foto: Iván Kverme

Cleaves har en salgsanbefaling på aksjen og et kursmål på 48 kroner. Rateforventningene for VLCCene - Very Large Crude Carriere; råoljetankskip på rundt 300.000 dødvekttonn - er 30.000 dollar dagen i mai og juni, synkende til knappe 14.000 dollar dagen i tredje og vel 19.000 dollar i fjerde kvartal.

I forkant av at resultatene ble offentliggjort onsdag hadde ni av analytikerne som TDN Direkt offentliggjorde estimater fra, kjøpsanbefalinger på Frontline, mens én sa hold og én selg.

VENTER OVER 4 MRD.: Anders R. Karlsen i Danske Bank tror på et samlet utbytte på over 4 mrd. kroner i år. Foto: Privat

Kostpris på litt over 60 kroner

Danske Banks Anders Karlsen lå inne med gjennomsnittlige rateforventninger for perioden fra og med andre til og med fjerde kvartal på 75.000 dollar pr. skip pr. dag for VLCCene, 53.000 dollar for suezmax-skipene og 33.000 dollar for produkttankerne i aframax-klassen.

– For andre kvartal ser det ut som om bookingene er bedre enn konkurrentenes for suezmax- og LR2/aframax-skipene og noe svakere for VLCCene, sier Karlsen.

SISTE TILVEKST TIL FLÅTEN: Suezmax-tankeren «Front Cruiser», som ble levert fra Hyundai Samho Heavy Industries i Sør-Korea tirsdag denne uken.  Det gjenværende nybyggingsprogrammet teller fem fartøyer; en VLCCer og fire produkttankskip av typen LR2/aframax. Foto: Hyundai Samho Heavy Industries/Frontline Management

Clarksons Platou Securities’ Frode Mørkedal mener guidingen for andre kvartal og dagens spotmarked tilsier et potensielt utbytte på 0,80 dollar pr. aksje etter andre kvartal.

Han venter at etterspørselen etter tankskip vil få seg en knekk med lagertrekk, men tror nedturen sannsynligvis blir kortvarig.

– Flåtevekst er ikke et stort hinder lenger og Opec+-landene vil trolig allerede i 2021 skru oljeproduksjonen kraftig opp igjen, sier Mørkedal, som synes verdsettelsen av Frontline er attraktiv.

– Med det ventede utbyttet for første og andre kvartal vil kjøp av aksjen i dag tilsi en reell kostpris på litt over 60 kroner, sier han.

Kepler Cheuvreux' Petter Haugen har en kjøpsanbefaling på aksjen og et kursmål på 160 kroner.

– Til tross for at resultatet for foregående kvartal var litt dårligere enn vi ventet, var utbetalingsandelen høyere. Og nettopp høy utbetalingsgrad er noe vi tror investorer vil sette pris på i et usikkert 2020, sier han.

Haugen mener også inneværende kvartal vil være svært godt for tank og viser til konsensusestimater som indikerer 20 prosent vekst i Frontlines Ebitda sammenlignet med den foregående tremånedersperioden.

ATTRAKTIV VERDSETTELSE: Frode Mørkedal i Clarksons Platou Securities mener verdsettelsen av Frontline-aksjen er attraktiv. Foto: Iván Kverme

– Er godt posisjonert

Fredriksens tanksjef Robert Hvide Macleod er forberedt på at tankmarkedet vil korrigere i forbindelse med at det fremover blir lagertrekk av olje.

Men han har et positivt syn på markedsutsiktene, viser til at ordreboken er den laveste på 25 år og er overbevist om at oljevolumene vil komme tilbake.

– Frontlines balanse er svært sterk, og vi er godt posisjonert, sier han.

Ifølge selskapet har det vært en meget god start på andre kvartal. Nødvendighetsraten for at skipene skal få dekket alle kostnader er redusert til 18.700 dollar, som er historisk lavt.

Pr. i dag er 75 prosent av rederiets VLCC-flåte sikret en rate på 92.500 dollar dagen i andre kvartal. Tilsvarende er 63 prosent av suezmax-tonnasjen sikret til 69.500 dollar pr. skip pr. dag. 53 prosent av kapasiteten for produkttankerne i aframax-klassen er utleid til en snittrate på 50.200 dollar i tidsrommet april-juni.

Dagens spotrater er imidlertid lavere og Frontline påpeker at snittinntjeningen for hele perioden april-juni vil bli mindre enn de oppgitte tallene. Ballastdager uten last ombord vil også trekke snittet ned.

Onsdag opererte Clarksons Platou med spotrater for VLCCere på 49.500 dollar dagen, mens suezmax-ere kan leies ut for 32.500 dollar dagen.

HAR KJØPSANBEFALING: Kepler Cheuvreux' Petter Haugen. Foto: Kepler Cheuvreux

575 mill. til Fredriksen

Omregnet til norske kroner seilte Frontline-flåten inn et resultat på 1,65 milliarder før skatt de tre første månedene av året.

Utbyttet på 0,70 dollar betyr en samlet overføring til eierne på 1,38 milliarder kroner. Vel 42 prosent av dette, cirka 575 millioner kroner, tilfaller hovedaksjonær Fredriksen.

Inntjeningen pr. skip pr. dag i perioden januar-mars ble 74.800, 57.800 og 31.200 dollar, henholdsvis for VLCC-, suezmax- og aframax/LR2-tonnasjen.

Frontline har benyttet det sterke markedet til å sikre beskjeftigelse for deler av flåten fremover. Nylig er det inngått timecharterkontrakter for fem VLCCere.

Gjennomsnittsraten skal ligge i overkant av 80.000 dollar og kontraktene løper i snitt i syv og en halv måned.

Flåten teller 70 tankskip, hvorav rederiet selv eier 58.

Styret varsler i kvartalsrapporten at det vurderer å reise 100 millioner dollar i ny egenkapital gjennom å trykke og selge flere aksjer, men påpeker at det ikke er aktuelt å benytte seg av en slik mulighet på dagens børskurs.

En halv time før børsen stengte onsdag var aksjen ned 1,62 prosent til 78,75 kroner. På topp i april ble den handlet for 123 kroner.

FRONTLINE

(Mill. USD)1.kv/201.kv/19
Driftsinntekter411,8238,3
Driftsresultat208,568,9
Resultat før skatt165,340,2
Resultat165,340,1

FRONTLINE

Oppkjøp og konsolidering var suksessoppskriften for Frontline etter at skipsreder John Fredriksen overtok det opprinnelige svenske kombinasjonsskipsrederiet Frontline midt på 90-tallet.

Deretter fulgte en serie aggressive oppkjøp av norske og utenlandske tankrederier.

Sammen med nykontraheringer skapte disse transaksjonene grunnlaget for det som ble tidenes utbyttemaskin i norsk shipping.

«Vi utbetalte hele seks milliarder dollar i dividende til våre aksjonærer. I tillegg spant vi av det skipseiende selskapet Ship Finance International, som så langt har sendt to milliarder dollar til aksjonærene. Ingen andre rederier har vært i nærheten av dette», sa Fredriksen i et intervju med Finansavisen i slutten av august 2019.

Nå rigger han sammen med ledelsen selskapet for en ny runde med utbytter i kjølvannet av bedringen i tankmarkedet.