Spår kraftig løft i VLCC-ratene

Nicolai Hansteen i Lorentzen & Stemoco tror tankmarkedet har snudd og forventer bedre rater i løpet av april. I løpet av andre kvartal spår han rater på 35.000 dollar dagen for en VLCC.

STRAMMERE TANKMARKED: Nicolai Hansteen tror på et kraftig løft i VLCC-inntjeningen i april og mai. Foto: Privat
Shipping

Fredag 13. mars 2020 viste Clarksons langsiktige dataserie av VLCC-inntekter ukentlige gjennomsnittrater på 280.000 dollar pr. dag. Et år senere, 13.mars 2021, viste den samme dataserien for første gang siden den ble introdusert i 1990 snittrater på under null.

Den seneste måneden har imidlertid VLCC-markedet strammet seg noe til igjen. Ratene for en 2010-bygd VLCC er nå kommet opp i 9.600 dollar dagen, mens en VLCC bygd i 2015 med scrubbere oppnår dagrater på rundt 15.000 dollar.

Bare starten

Analysesjef Nicolai Hansteen i Lorentzen & Stemoco tror bare vi har sett starten på en kraftig oppgangsperiode i stortankmarkedet.

– Vi er på et vippepunkt og ser noe større optimisme i markedet. Det har allerede vært et betydelig skifte i suezmax- og aframax-segmentene og nå er vi temmelig sikre på at vi også vi få et løft i VLCC-segmentet, sier han.

Det er primært Opec+ sin beslutning fra påskeuken om å øke oljeproduksjonen suksessivt med 2 millioner fat pr. dag fra mai og til og med juli som er hovedårsaken til at Lorentzen & Stemoco-analytikeren forventer en oppgang i VLCC-ratene.

– Økte volumer fra Midt Østen er naturligvis svært gode nyheter for tankrederne. I tillegg vil Iran, som er fristilt fra kuttavtalen til Opec+, trolig også komme med mer olje på vannet. Vi forventer også at tankmarkedet vil få drahjelp fra USA. Den amerikanske oljeproduksjonen er nå 11,1 millioner fat olje pr. dag og vi ser at drillingaktivitetene er ytterligere på vei oppover.

ETTERLENGTET OPPTUR: VLCC-ratene har steget fra null til nærmere 10.000 dollar dagen den seneste måneden Foto: Edgar Su

Kraftig inntjeningsløft

Hansteen forventer at oppturen i VLCC-markedet vil komme inn mot oppstarten av ny Opec+ produksjon i mai.

– Jeg forventet et relativt kraftig løft i inntjeningen allerede i løpet av måneden og vi opererer nå med et rateestimat på 35.000 dollar dollar dagen for en VLCC i løpet av andre kvartal. Det betyr at et rederi som Frontline   , som har break-even-rater på sine VLCC-er på rundt 22.000 dollar dagen, igjen vil tjene penger, sier Hansteen.

Lorentzen & Stemoco forventer at inntjeningen vil svekke seg noe igjen i 3. kvartal før det kommer et nytt løft i 4. kvartal.

– Vi har et estimat på 50.000 dollar dagen for 4. kvartal. Det er muligens noe høyt, men det indikerer definitiv retningen i stortankmarkedet. Ordreboken er nå omtrent på null slik at det er ingen fare for at tankmarkedet vil bli ødelagt av kontraheringskåte redere før langt inn i 2023.I tillegg ser vi høye priser på skrapstål som vil ta ut noe av den eldre tonnasjen. Det er nå duket for en etterlengtet oppgang i tankmarkedet, sier Hansteen.