Ratene stuper i stortank

Er bunnen i ferd med å falle ut av stortankmarkedet? I løpet av den seneste måneden har ratene falt fra 120.000 til under 12.000 dollar dagen.

KRAFTIG RATEFALL: VLCC-ratene er nå nede i under 13.000 dollar dagen. Foto: Frontline

Tidlig i januar var det ratefest i tankmarkedet. Oslo Børs-noterte Frontline, Hunter Group og Okeanis Eco Tankers rapporterte alle om stortankslutninger på over 120.000 dollar dagen.

Pareto anslo den gang at Hunter-skipet «Hunter Atla», som var blitt sluttet til 130.000 dollar dagen, i løpet av en periode på cirka fem måneder ville seile inn et EBITDA-resultat på 12–13 millioner dollar, tilsvarende 15 prosent av kostprisen.

Hvis spotmarkedet for tankskip skulle holde seg på nivåer på mellom 120.000 og 130.000 dollar dagen ut året, ville rederier med VLCC-tonnasje få en kontantstrøm på 30–40 millioner dollar pr. skip i året.

Falt som en sten

Nå er det imidlertid slutt på festen i stortankmarkedet, og slike regneøvelser er ikke like aktuelle lenger. Ratene i stortankmarkedet har falt som en sten i løpet av de seneste ukene, og fredag rapporterte tankmeglerne om VLCC-rater helt nede i 11.200 dollar dagen i spotmarkedet.

Slutter Frontline skip på disse nivåene, innebærer det at det er et godt stykke opp til rederiets cash-breakeven-nivåer, som ved fremleggelsen av tredjekvartalstallene ble oppgitt til å være på 23.400 dollar dagen.

KINA-KOLLAPS: Ifølge Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities har inntjeningen i tankmarkedet falt fordi kinesisk oljeetterspørsel har kollapset som følge coronaviruset. Foto: Iván Kverme

Kollaps i Kina-etterspørselen

Ifølge Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities har inntjeningen i tankmarkedet falt fordi kinesisk oljeetterspørsel har kollapset som følge coronaviruset.

– Det er ingen pålitelig statistikk tilgjengelig på dette foreløpig, og den usikkerheten er med på å prege markedet, men anslag er at etterspørselen i Kina kan ha falt med så mye som 20 prosent, det vil si to til tre millioner fat pr. dag de siste to ukene da viruset virkelig akselererte, sier han.

Jørn Bakkelund i Clarksons Platou mener det er flere årsaker til det kraftige ratefallet vi har sett i stortank i det siste. De to åpenbare er at USA har løftet sanksjonene mot Cosco Dalian, som har tilbakeført 1,5 prosent av flåten til markedet, og at utvidelsen av den kinesiske nyttårsfeiringen i forbindelse med utbruddet av coronaviruset har redusert slutningsaktiviten.

– I tillegg har vi sett at det har vært mindre forsinkelser gjennom de tyrkiske stredene, samtidig som det ble levert nybygg på tilsammen 4,4 millioner dødvekttonn i januar mot 1 million dødvekttonn i desember, sier han.

Bakkelund påpeker også at bortfallet av eksport fra både Libya og Irak har vært med å på trekke inntjeningen i stortankmarkedet nedover.

MÅ NEDJUSTERE: Senioranalytiker Jørn Bakkelund i Clarksons Platou må sannsynligvis nedjustere sine 2020-inntjeningsestimater for en VLCC. Foto: Clarksons Platou.

Nedjusterer estimatene

Flere norske og også utenlandske meglerhus har operert med snittestimater på stortankratene for 2020 på i overkant av 50.000 dollar dagen.

Det har også vært tilfelle for Clarksons Platou og Arctic Securities, men nå kan det bli nedjusteringer, primært som følge av effektene av coronaviruset

– Når vi tar hensyn til at Cosco-tankerne kommer tilbake i markedet, tror vi VLCC-ene vil ha en snittinntjening i år på 50.000 til 55.000 dollar pr. dag, men dette anslaget vil vi måtte nedjustere når vi ser effektene av coronaviruset. Hvor mye dette slår ut er for tidlig å si noe sikkert om, men skal vi tro på BPs anslag på mellom 0,3 og 0,5 millioner fat pr. dag i lavere oljeetterspørsel, vil snittinntjeningen for VLCC i år havne på noe under 50.000 dollar dagen, sier Bakkelund.

Ole-Rikard Hammer og Arctid Securities har ikke gjort noen endringer i estimatene så langt, men de er i tenkeboksen.

Vårt anslaget for året ligger betydelig lavere enn utviklingen så langt, så vi har jo tatt en viss høyde for svingninger. Lavsesongen i tankmarkedet, som normalt løper fra februar til mai, blir ganske sikkert svakere enn ventet nå. Det er allikevel ikke gitt at viruseffekten blir så betydelig at den forpurrer det normale sesongmessige oppsvinget i annet halvår,  sier Hammer.