Kraftig fall i nybyggbestillinger

Ordreboken vokser saktere.

Børs

Første halvår 2019 er nå over og mye spennende har i denne perioden skjedd i shippingmarkedet. Bulkratene har både kollapset og eksplodert, og angrep i det svært viktige Hormuzstredet økte spenningen i tankmarkedet. Samtidig viser det seg at det ble bestilt rekordfå nybygg i perioden, ifølge VesselsValue. På tørrlast er det totalt blitt bestilt 73 prosent færre skip i første halvår 2019, sammenlignet med samme halvår i fjor. 13 Capesizer er blitt bestilt, sammenlignet med 45 i samme periode i fjor. Innen tank var ikke nedgangen like stor. Totalt har det blitt bestilt 47 prosent færre nybygg enn i første halvår i fjor, ifølge VesselsValue. Til tross for sterke rater i vinter, er det totalt blitt bestilt 60 prosent færre VLCCer. Det er Hellas og Singapore som har tråkket hardest på gassen, og bestilt flest skip. Grekerne har bestilt alt fra de store VLCCene til de mindre MR2-skipene. 90 prosent har blitt bestilt på Sør-Koreanske verft. Ifølge Cleaves Securities må rederne nå ut med 93 millioner dollar for et VLCC-nybygg, mens prisen på en 10 år gammel VLCC ligger nå på 43 millioner dollar. Skrapverdien er 17 millioner dollar.Innen container er bestillingene ned 49 prosent, mens for LNG og LPG er bestillingene ned henholdsvis 39 og 73 prosent.

shipping
bulkskip
tørrlast
tankmarkedet
vlcc
containerskip
lng-skip
lpg
Nyheter
Børs