Oktobersmell i reklame – helårsvekst ute av syne

Mediebyråforeningen mener det nå skal svært mye til for at 2019 blir bedre enn 2018.

JAKTEN PÅ RØD OKTOBER: Bare utendørsreklame kan vise til omsetningsvekst så langt i 2019. For alle andre hovedkategorier er det nedgang. Her fra trikkeholdeplassen på Aker Brygge i Oslo. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix
Tjenester

Reklameomsetningen via mediebyråene gikk i oktober ned 12,7 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, og alle kategorier medvirket til fallet, melder Mediebyråforeningen.

Foreningens mediebarometer er så langt i år dermed ned 5,6 prosent, målt mot fjorårets første ti måneder.

I en kommentar til utviklingen sier daglig leder i Mediebyråforeningen, Merete Mandt Larsen, at det nå skal «svært mye» til for at årets samlede reklameomsetning blir større enn fjorårets.

«Alt tyder på at vi lander i minus for 2019», konstaterer hun.

Etter september var årets samlede utvikling en nedgang på 4,6 prosent fra 2018. Etter oktober er fallet utvidet til 5,6 prosent.

Samlet er det omsatt reklame via mediebyråene for 8,01 milliarder kroner, opplyser Mediebyråforeningen. På samme tid i fjor var status 8,49 milliarder.

Vekst bare utendørs

Mediebyråforeningens tall viser at det kun er utendørsreklame som kan vise til omsetningsvekst til nå i år blant hovedkategoriene.

Oppgangen utendørs er imidlertid på bare 1,5 prosent, til 488,9 millioner kroner. Og kategorien står for bare 6,1 prosent av det totale reklamemarkedet.

På internett er omsetningen samlet ned 1,1 prosent til 2,91 milliarder kroner. Display, mobil og nettbrett trekker ned, mens sosiale medier, søk og video begrenser nedgangen.

Samlet utgjør internett 36,4 prosent av markedet.

VENTER 2019-NEDGANG: Mediebyråforeningens leder, Merete Mandt Larsen. Foto: Mediebyråforeningen

TV tryner

På TV er reklameomsetningen ned 7,9 prosent så langt i år, til 2,92 milliarder kroner.

Kategoriens andel av markedet har dermed falt fra 37,4 prosent for ett år siden til 36,5 prosent nå.

«Det er klart at TV-nedgangen utgjør store summer. Dette er en kanal som på et årlig nivå omsetter for rundt 4 milliarder kroner», heter det fra Merete Mandt Larsen.

Store fall på trykk

Det største fallet så langt i år, målt i prosent, er det ukepressen og magasiner som står for. Der er reklameomsetningen ned 25,3 prosent. Kategorien «Andre medier» er ned 19,9 prosent.

Disse to utgjør imidlertid bare 0,7 og 0,8 prosent av totalmarkedet – henholdsvis 54,6 og 66,7 millioner kroner.

I dagspressen er omsetningen ned 15,5 prosent så langt i år, til 421,6 millioner kroner. Reklamekanalen utgjør nå 5,3 prosent av totalmarkedet, mot 5,9 prosent for ett år siden.

På radio er omsetningen ned 10,9 prosent til 296,1 millioner kroner, på kino er den ned 2,0 prosent til 118,8 millioner, i fagpressen er den ned 8,2 prosent til 23,5 millioner, og DM-reklame – direkte markedsføring – er ned 6,4 prosent hittil i 2019, til 708,1 millioner kroner.

reklame
reklameomsetning
mediebyråforeningen
merete mandt larsen
utendørsreklame
internettreklame
sosiale medier
tv-reklame
ukepresse
dagspresse
radioreklame
kinoreklame
fagpresse
dm
Nyheter
Tjenester