Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Fremtidens arbeid er digitalt

Corona-året har vist at hjemmekontor er like bra som å jobbe fra kontoret. Samtidig er arbeidsendringene som følge av pandemien bare smakebiter på hvor mye fremtidens arbeidsliv vil endres gjennom digitalisering og fjernarbeid.

Gjemmekontor», sa vi før om kollegene som «snek» seg unna og jobbet hjemmefra. Kanskje kombinerte de husarbeid og kontorarbeid på en litt kort arbeidsdag. Under corona-året har hjemmekontoret fått sin oppreisning og vist at det fungerer godt for mange av oss som sitter foran datamaskinen. Gjemmekontor har blitt hjemmekontor eller hyttekontor – helt uten skam.

Tidligere var å jobbe hjemmefra unntaket – et privilegium som ble bevilget noen få. Gjennom corona-pandemien er hjemmekontor og fjernarbeid blitt regelen. Hjemmekontoret er blitt redningen for mange selskaper over hele verden. Med hjelp av ansatte på hjemmekontor har produksjonen kunne fortsette som før.

De positive erfaringene med fjernarbeid har gjort at globale kjemper som Apple, Microsoft og Google, samt norske konsern som Telenor  og DNB , vil la de ansatte jobbe mer hjemmefra fremover. Automattic, selskapet som blant annet står bak Wordpress og Tumblr, har innarbeidet fjernarbeid som en del av sin kultur – og vil holde fast ved det fremover. Alle ansatte er allerede fortrolig med å jobbe hjemmefra.

Dette er TeamViewer 

En gang var den kontorløse bedrift helt absurd

Helt siden ordet «byrå» på 1700-tallet ble brukt for å beskrive et rom, har ideen om et selskapet uten kontor fremstått som absurd for de fleste. Corona-pandemien har effektivt motbevist denne absurditeten; at en bedrifter ikke kan fungere uten et kontor.

Hjemmekontoret har til og med økt produktiviteten i mange virksomheter. Ifølge en undersøkelse fra konsulentfirmaet Capgemini, hadde 68 prosent av 500 selskaper økt produktiviteten i tredje kvartal 2020 som et resultat av at de ansatte har jobbet eksternt. Bare 22 prosent av selskapene rapporterte om reduksjon i produktiviteten. Det virker ikke smart å slutte med fjernarbeid og hjemmekontor, og gå tilbake til kontoret.

Imidlertid passer det ikke like bra for alle selskaper på tvers av alle bransjer å satse på at de ansatte kan jobbe uansett hvor de er. McKinsey har nylig utgitt rapporten «The future of work after COVID-19». Konsulentselskapet har analysert 2.000 oppgaver i 800 yrker. De har blant annet sett på potensialet for om oppgavene passer for fjernarbeid. Konklusjonen var at desto høyere utdanning og kompetanse og jo mer digitalisert samfunn, desto høyere kan andelen fjernarbeid være.

I velutviklede samfunn kan minst 20 prosent av de yrkesaktive jobbe hjemmefra mellom tre og fem dager i uken, heter det i McKinsey-rapporten. Rapporten har ikke egne tall for Norge, men ser vi på resultatene fra sammenlignbare land, er minst en tredjedel av jobbene i Norge egnet for fjernarbeid.

Bli kjent med TeamViewer - din pålitelige partner for ekstern tilgang og støtte 

Kommer den fjernarbeidende frisør?

Det er ikke overraskende at fjernarbeid ikke passer like bra for alle yrker. Innen landbruket er det bare syv – åtte prosent av arbeidsoppgavene som egner seg for fjernarbeid (om produktiviteten ikke skal gå ned). Tilsvarende tall er det innen hotell- og serveringsnæringen. For ikke å snakke om frisørene. Det er nok mange år før hårklippen utføres som fjernarbeid.

På den annen side – eiendomssektoren, utdanning og spesielt innen finans og forsikring – her egner svært mange av arbeidsoppgavene seg for fjernarbeid. Over 85 prosent av arbeidet i disse næringene kan like gjerne gjøres hjemmefra, fra hytta eller et annet sted i verden.

Begreper som «hjemmekontor» eller «fjernarbeid» tar imidlertid ikke fullt opp i seg endringene knyttet til «stedsuavhengig arbeid» teknologiselskapet TeamViewer ser for seg i årene som kommer. TeamViewer utvikler applikasjoner og løsninger der «nye jobber» og «arbeid fra hvor som helst» blir fundamentet i fremtidens arbeidsliv.

Kobler sammen alt som kan kobles sammen

Løsningene og applikasjonene utfører oppgaver langt utover å bare svare på epost via smarttelefon (en form for fjernarbeid alle er velkjent med) eller bruke bedriftens forretningssystemer hjemmefra sammen videokonferanser. Du kan for eksempel bruke TeamViewer-programvare for å koble deg til medisinsk utstyr og, som fjernarbeid, vedlikeholde og justere utstyret. TeamViewers løsninger er til og med egnet for å sette opp digitale salgssamtaler.

Når det gjelder å sikre gode prosesser og effektivitet, er det viktig at alle enheter – fra smarte briller til mobiltelefoner og forretningskritiske IT-systemer – er koblet sammen på den måten som TeamViewer-løsningene muliggjør. Det spiller ingen rolle om de mobile enhetene kjører på Apple iOS eller Android. TeamViewers programvare sørger for kobling mellom alle enhetene.

Dette er TeamViewer 

Digitalisering av produksjon og logistikk

I dag er TeamViewer installert på over 2,5 milliarder enheter. Derfor fokuserer TeamViewer mest på løsninger som ligger utenfor området med digitale verktøy for samarbeid og videokonferanser der det nå er svært tøff konkurranse.

– Løsninger for samhandling har naturlig nok blitt viktig for mange selskaper under pandemien, men for oss er det strategisk mindre viktig, sier konsernsjef Oliver Steil i TeamViewer.

I stedet ser TeamViewer større på samhandling. Kassasystemer, reklame- og informasjonsskjermer, maskiner, roboter, administrasjonssystemer, vindturbiner, salgsautomater. Kan et objekt koble seg til internett, kan det kobles til TeamViewer. Dette muliggjør nye oppgaver og prosesser for mange sektorer, alt fra fabrikker i produksjonsindustrien til de enkelte installatørene av salgsautomater med drikke.

Med oppkjøpet av Ubimax og Upskill i juni 2020 og mars 2021, er TeamViewer i front når det gjelder digitalt støttet arbeid også i bransjer med høy andel manuelt arbeid. Begge selskapene er spesialister på applikasjoner for AR, Augmented Reality eller utvidet virkelighet på norsk, og brukes blant annet av selskaper som DHL og Boeing.

I matvareindustrien har vi Coca-Cola, som er en av Amerikas største drikkeprodusenter og selger over to milliarder flasker med drikke hvert år. Tidligere jobbet plukkerne på lageret med nettbrett festet til gaffeltruckene, men etter å ha tatt i bruk en AR-løsning fra Ubimax, bruker de databriller som gir tydelig oversikt over relevante data. Slik kan plukkere bruke begge armene uten hindring. Plukkerne får informasjon om bestillingene og plukkingen vises trinn for trinn i brillene på grunn av koblingen mellom lageradministrasjonssystemet og TeamViewer Frontline Server.

– AR-applikasjonene spiller en viktig rolle i våre løsninger for fjernarbeid, understreker Steil og legger til:

– Dagens jobber blir stadig mer teknologibaserte og støttet av programvare, enten det er tradisjonelt kontorarbeid eller i den industrielle verdikjeden – det vil si innen produksjon, fabrikker og logistikk.

TeamViewer vokser med fjernarbeid

Og hvordan jobber TeamViewer selv med fjernarbeid? Med over 1.300 ansatte kjenner teknologiselskapet også på effekten av pandemien. For eksempel har antall ansatte som jobber hjemmefra økt kraftig det seneste året. Samtidig har et nytt og større hovedkontor gitt god plass til de få ansatte som har møtt fysisk opp. Som følge av Covid-19, gjelder det bare en liten andel av de ansatte.

– TeamViewer trengte mer plass med tanke på videre vekst, men vi kan også få ombord flere ansatte gjennom å utnytte mulighetene for fjernarbeid. Dermed trenger ikke veksten å begrenses av kontorlokalenes fysiske kapasitet, sier TeamViewer-sjef Steil.

Bli kjent med TeamViewer - din pålitelige partner for ekstern tilgang og støtte 

Annonsørinnhold