Følg resultatrushet her

Resultatsesongen er igang. Her er oversikten over de selskapene som foreløpig har lagt frem tall for 1. kvartal.

Foto: Iván Kverme
Børs

Fredag 7. mai

Akers verdijusterte egenkapital steg med 9 milliarder til 62,2 milliarder kroner i første kvartal.

Smarttelefon-veksten fortsetter. poLight tredoblet inntektene, men vokste gjorde også underskuddet.

SpareBank 1 SMN fulgte opp konkurrentene Sparebanken Vest og SpareBank 1 SR-Bank med kraftig utlånsvekst.

I første kvartal i fjor blåste de fleste vindene imot Sparebanken Sør . Nå rapporteres det en svak vekst, men kraftig økning i resultatet.

PCI Biotech  økte i kvartalet kostnadene i jakten på et gjennombrudd for selskapets kreftstudier.

AKVA Group bokførte en saftig millionregning i første kvartal etter cyberangrepet i januar.

Zaptec opplever solid vekst, men bunnlinjen var rød etter årets første kvartal.

Scana snur tap til fortjeneste, og fikk i første kvartal et resultat på 3 millioner kroner.

Torsdag 6. mai

Driftsresultatet til Schibsted ble nesten tredoblet til 346 millioner kroner. Det var høyere enn ventede 293 millioner.

Kahoot firedoblet inntektene, men store utgifter og oppkjøp gjorde at tapene på bunnlinjen tredoblet seg.

DNO forbedret driftsresultatet betraktelig, men leverte samlet sett under forventning.

Med lavere tapsavsetninger bedret bunnlinjen seg kraftig for SpareBank 1 SR-Bank.

Sparebanken Vest  mer enn doblet resultatet. Men rentenettoen er fortsatt under press og utlånsveksten var bare 0,5 prosent i kvartalet.

Salgsgevinster løftet Veidekkes overskudd før skatt til 28 millioner kroner.

Volue  økte driftsinntektene til 256 millioner kroner, og er nå i rute for en omsetning på én milliard i år. 

Targovax hadde ingen inntekter i første kvartal, men reduserte samtidig kostnadene. 27 millioner ble spist av kontantbeholdningen.

Tapene fortsetter for Fred. Olsen-familiens Bonheur , som endte opp med et nettoresultat på minus 35 millioner kroner.

Ice Group leverte et rekordhøy justert EBITDA-resultat på 86 millioner kroner. Det er kraftig opp fra samme periode i fjor.

Torskeoppdretteren Norcod snudde minus til pluss i årets første kvartal.

Onsdag 5. mai

Aker Solutions  vant kontrakter for 9,4 milliarder kroner i første kvartal. AKSO

Adevinta leverte et sterkere kvartal enn fjoråret inntektsmessig, men nedskrivninger dro ned resultatet.  

Elektroimportøren leverer sterk vekst og rekordresultat i første kvartal. Topplinjeveksten ble 34,7 prosent, etter at inntektene løftet seg til 345,7 millioner kroner.  

Reach Subsea leverte sitt beste kvartal noensinne og økte inntektene til over 100 millioner kroner.  

Tekna Holding leverer solide 83 prosent topplinjevekst i første kvartal. – Vi har hatt en solid start på 2021, sier toppsjef Morten Henriksen i en kommentar.  

Multiconsults konsernsjef, Grethe Bergly, er godt fornøyd med starten av året og kan juble for rekordstor ordrereserve.  

Gaming Innovation Group leverte knalltall og hadde hele 64 prosent topplinjevekst i første kvartal.  

Tirsdag 4. mai

Resultatet falt for Telenor i første kvartal, som dermed leverte på linje med analytikernes forventninger.  

Nels omsetning løftet seg betydelig sammenlignet med samme periode i fjor, men kom fortsatt inn godt under forventning.  

Aker Horizons hadde en netto verdijustert egenkapital på 15,9 milliarder kroner, opp 3,1 milliarder siden selskapet ble børsnotert.  

Aker Carbon Capture hadde inntekter på 63,4 millioner kroner i kvartalet, og en kontantbeholdning på 484 millioner kroner.  

Aker Offshore Wind melder om gode fremskritt i porteføljen i første kvartal.  

Okea leverte et positivt resultat og øyner oppstart av Yme-prosjektet i løpet av året.  

Marginsvikt og rødere tall for Magseis Fairfield, men ordreboken eser ut og selskapet lover bot og bedring.  

Mandag 3. mai

Ocean Sun er godt kapitalisert og rigget for videre vekst.  

Fredag 30. april

SATS  tapte 175 millioner kroner på driften og mistet 12 prosent av medlemmene.  

Kongsberg Gruppen fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger på 883 millioner kroner, og ga bunnlinjen et solid løft.  

Inkassoselskapet Axactor satt igjen med et underskudd på 1,7 millioner euro etter første kvartal.  

Ivar Tollefsen-dominerte Heimstaden Bostad hadde et monsterkvartal med milliardvekst på bunnlinjen.

SpareBank 1 Østlandet hadde fallende rentenetto, men inntektene tok seg likevel opp.

Mer enn dobling av kraftproduksjonen løfter Scatec over forventning.  

Mye lavere tap og tapsavsetninger løfter Høland og Setskog Sparebanks bunnlinje vesentlig.

Torsdag 29. april

Høyere olje- og gasspriser og nedsalg av fornybareiendeler bidro til et løft i Equinors resultater i første kvartal.  

Norwegians tap endte på 1,2 milliarder, og flyselskapet planlegger nå for at emisjonen er på plass innen eller rundt 26. mai.  

Orkla  knuste forventningene og skuffet inn et justert driftsresultat på 1,3 milliarder kroner i første kvartal.  

DNB  rapporterer langt bedre tall enn på samme tid i fjor, og leverer et resultat som er nesten 20 prosent bedre enn analytikerne hadde ventet.  

DNB Markets  tjente over 1,7 milliarder kroner, godt hjulpet av stor børsinteresse.

Europris  fortsetter den sterke topplinjeveksten og leverer tidenes beste kvartalsresultat.  

Inntektene til Subsea 7 vokste 33 prosent til nesten én milliard dollar i første kvartal.  

Begrenset fangst i fjerde kvartal, med en tilsvarende høy enhetskostnad, ga marginsvikt for Aker Biomarine.  

Akastors  omsetning falt med 25 prosent i første kvartal, men selskapet minsket også tapene.  

Pareto Bank  bedret resultatet kraftig fra i fjor, og melder om rekordhøye renteinntekter.  

Nordea  fortsetter utlånsveksten i Norge i både bedrifts- og privatmarkedet.

Corona la en demper på Vow -resultatet, og omsetningen falt til knappe 93 millioner.  

Veksten kostet for Airthings , som mangedoblet tapene.  

IT-selskapet Atea leverte rekordresultat etter kraftig inntektsvekst.  

Inntektene til TietoEVRY falt, men på bunnlinjen var det en liten bedring.  

Zalaris  bedret bunnlinjen kraftig, og snudde minus til pluss i første kvartal.  

House of Control hadde solid vekst, men bunnlinjen ble knallrød.  

Sparebanken Møre  leverer nok et kvartal med økt lønnsomhet, og resultatet før tap kom inn på 232 millioner kroner. 

Q-Free  taper fremdeles penger, og fikk et negativt resultat på 4,1 millioner kroner.  

Softox Solutions , som utvikler desinfeksjonsprodukter, økte kostnadene kraftig.  

SpareBank 1 Østfold Akershus  reduserte tapene betydelig i første kvartal, og økte dermed resultatet.  

SpareBank 1 Helgeland reduserte også tapene betydelig, som medvirket til dobling av overskuddet før skatt.    

Onsdag 28. april

Høyere oljepris bidro til rekordhøye inntekter og driftsresultat for Aker BP i første kvartal.  

Storebrands konsernresultat endte på 870 millioner kroner og gjør dermed et milliardhopp fra samme kvartal i fjor.  

Bank Norwegians utlånsportefølje ble redusert for tredje kvartal på rad. I første kvartal falt utlånene med 4,96 prosent.  

Borregaard fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger på 302 millioner kroner. Det er et hopp fra samme periode i fjor.  

Tor Olav Trøim-rederiet 2020 Bulkers knaller til og tjente 5,8 millioner dollar.  

Itera økte inntektene med 11 prosent, men resultatet før skatt ble lavere enn i fjor.  

Solcelleselskapet Otovo endte årets første kvartal med et underskudd før skatt 42,0 millioner, men økte inntektene med syv prosent.  

Strongpoint endte årets første kvartal med et resultat før skatt på 10,8 millioner kroner. Det er en oppgang fra i fjor.  

Medistim endte kvartalet med en omsetning102,6 millioner, like under rekordkvartalet i fjor.  

Carasent gikk med underskudd, tross inntektsvekst og sterk ordreinngang.  

Teknologiselskapet Napatech snudde minus til pluss, og gjentar nå målsetningen for 2021.  

TECO 2030 hadde beskjedne inntekter og halverte underskuddet i første kvartal.  

Etter bare tap siden oppstarten for fire år siden har MyBank tjent nær 10 millioner kroner i to kvartaler på rad.

SpareBank 1 Nordvest forbedret bunnlinjen med nesten 10 millioner kroner, som tilsvarer omtrent reduksjonen i avsetninger til tap.

Tirsdag 27. april

Takket være høye aluminiumspriser kunne Norsk Hydro legge frem rekordinntekter på 5,2 milliarder kroner.  

Klaveness Combination Carriers leverte et negativt resultat, men drysser millioner på aksjonærene.  

Det svenske bankkonsernet Swedbank mangedoblet resultatet. Banken tjente 6,4 milliarder svenske kroner, etter å ha redusert tapene med 90 prosent. 

Mandag 26. april

Elkem leverte rekordinntekter på 7,2 milliarder kroner, og hentet samtidig 1,8 milliarder i en emisjon.  

Fredag 23. april

Entra skrev opp eiendommer, og løftet resultatet kraftig i første kvartal.  

Coronarestriksjonene har fortsatt negativ innvirkning på Norge Skog , som i første kvartal hadde en omsetning på 2,2 milliarder kroner.  

Kraft Bank , der Bjørn Maaseide er største aksjonær, la bak seg et rekordkvartal.  

Green Minerals  skal gjøre første forskningscruise på norsk sokkel i år. Siden det er under utvikling kunne selskapet i sin første kvartalsrapport ikke vise til inntekter.  

Torsdag 22. april

PGS  tapte penger også i første kvartal, men selskapet venter nå en gradvis bedring i seismikk.  

Børslokomotivet Gjensidige Forsikring leverte et solid kvartal, og en kald vinter og coronaeffekter preget resultatet i hver sin retning.  

Arcticzymes Technologies  mer enn doblet inntektene og nær tredoblet driftsresultatet.  

Asetek  kunne skilte med rekordsterkt førstekvartal med en omsetningsvekst på over 170 prosent.  

For ContextVision falt topplinjen kraftig, men kjernevirksomheten leverte 40 prosent driftsmargin.  

Onsdag 21. april

Utlånsmaskinen Handelsbanken sliter med å finne tilbake til sin vanlige veksttakt i Norge.

Kitron  økte inntektene i første kvartal, og opprettholder frisk guiding.  

Tirsdag 20. april

ABG Sundal Collier  økte topplinjen med 181 prosent etter høy aktivitet i 1. kvartal.  

Nordic Semiconductor doblet inntektene og ordrereserven øker i voldsomt tempo.  

Torsdag 16. april

Tryg fikk et resultat før skatt på 1.022 millioner danske kroner, noe som var godt over analytikernes forventninger. TRYG

Gentian Diagnostics  økte inntektene med over 25 prosent.  

Onsdag 15. april

Huddlestock Fintech  ga inntektene et solid løft og krympet underskuddet.  

Onsdag 8. april

Stolt-Nielsen  doblet på driften, men nådde ikke opp til forventningene.